Доктор філософії

Засідання робочої групи ОНП Екологія

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОНП «Екологія» (1, 2, 3, 4, 5, 6)

ОК01 Філософія науки та інновацій 4,0
ОК02 Українська мова (лінгвістичний інструментарій наукових досліджень) 3,0
ОК03 Іноземна мова 6,0
ОК04 Технологічні аспекти роботи над дисертацією 4,0
ОК05 Управління науковими проектами 3,0
ОК06 Сучасні методи картографування екологічної інформації в ГІС 5,0
ОК07 Методологія та методики екологічних досліджень 5,0
ОК08 Статистичні методи обробки результатів наукових досліджень 3,0
ОК09 Концепції екологічно збалансованого розвитку 3,0
ОК10 Виробнича (педагогічна) практика 9,0
ВК01/ Теорія експерименту в екології 3,0
ВК02 Відновлення порушених природних екосистем 3,0
ВК04/

Радіобіологія та радіоекологія складних біологічних

систем
3,0
ВК05 Популяційна екологія рослин 3,0
ВК07/ Угруповання водних екосистем 3,0
ВК08 Екосистемологія 3,0
ВК10/ Науковий семінар 3,0
ВК11 Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття 3,0
ВК13/ Теорія і методологія наук про Землю 3,0
ВК14 Лімнологія 3,0
 

Вибір

3,0

  Перейти

Back to top