Мaтеріали конференцій

Рік ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
2015 Програма конференції
2015 Збірник наукових праць
2016 Програма конференції
2016 Збірник наукових праць
2018 Програма конференції
2018 Збірник наукових праць
Рік РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
2020 Програма конференції
2020 Збірник наукових праць
Рік ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА У ШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ:
ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
PDF
2023 Програма конференції
2023 Збірник наукових праць

Back to top