Журнали

Перелік наукових фахових видань України

РЕЄСТР наукових фахових видань України

Ukrainian Journal of Ecology

Biosystems Diversity

Екологічні науки

Agrology

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Екологія

Екологічна безпека та природокористування

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Український географічний журнал

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія Сільськогосподарські науки

Географія та туризм

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Економічна та соціальна географія

Фізична географія та геоморфологія

Часопис картографії

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Геологія. Географія. Екологія

Журнал з геології, географії та геоекології

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка

Новітня освіта

Інформаційні технології і засоби навчання

Back to top