Географія

ОП "Середня освіта (Георафія)" магістр


з/п

Назва анкети

Перехід до Гугл-форми  Результати
1 Якість освітньої програми Перейти до опитування
2 Анкета форми контролю Перейти до опитування
3 Опитувальник для роботодавців Перейти до опитування
4 Якість освіти Перейти до опитування
5 Академічна доброчесність Перейти до опитування
6 Анкета НПП Перейти до опитування
7 Студентоцентризм Перейти до опитування
8 Організація освітнього процесу – "Середня освіта. Географія" Перейти до опитування

Back to top