Якість освіти

Згідно з Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки академічної доброчесності серед професорсько-викладацького складу кафедри екології, географії та туризму було визначено відповідальну особу з дотримання принципів академічної доброчесності, яка входить до складу комісії з дотримання академічної доброчесності психолого-природничого факультету. Шляхом голосування було обрано кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології, географії та туризму - Логвиненко Ірину Павлівну.
Ознайомившись із основною документацією щодо дотримання принципів академічної доброчесності та основних структур, що мають забезпечувати їх виконання, Логвиненко І.П. було проведено роз’яснювальну бесіду з викладачами кафедри. Основними питаннями, з якими було ознайомлено професорсько-викладацький склад кафедри були:
- особливості складання завдань та екзаменаційних білетів (застосовуючи у формулюванні завдань дієслова з вищих щаблів таксономії Блума);
- необхідність виділення окремого часу на викладання основ академічного письма і ретельне пояснення детальних вимог до передбаченої письмової роботи студента;
- надання студентам можливості рецензування робіт один одного, надавши їм для цього критерії оцінки;
- впровадження у навчальні програми та робочі програми дисциплін курс "Основи академічного письма", методичні рекомендації якого були розроблені Н. Шліхта, І.Шліхта у рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні;
- створення етичної комісії у складі викладачів та студентів (не менше 50%) для забезпечення академічної доброчесності та розгляду справ та прийняття рішень стосовно імовірних порушень кодексу етики;
- проведення тижнів "академічної доброчесності" під час ввідної сесії на початку кожного навчального року для студентів 1-го року навчання бакалаврату та магістратури, повторні інформаційні заходи напередодні екзаменаційних сесій;
- включення інформації про принципи академічної доброчесності до програм підготовки аспірантів і докторантів;
- розробка, впровадження й оновлення навчальних курсів або модулів з академічної доброчесності для студентів і програм підвищення кваліфікації викладачів.
Крім того, на кафедрі екології, географії та туризму для забезпечення академічної доброчесності та розгляду справ та прийняття рішень стосовно імовірних порушень кодексу етики було створено та затверджено склад етичної комісії кафедри. До її складу увійшли: проф Лико Д.В., проф. Лико С.М., проф. Мартинюк В.О., проф. Войтович О.П., доц. Логвиненко І.П. та студенти: Токарчук А. (магістр спеціальності "Екологія"), Юрим І. (здобувач вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Географія),  Петрик М. (здобувач вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Географія), Ковалевич Ю. (здобувач вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Географія), Нагорна А. (магістр спеціальності Географія).

Back to top