IV міжнародна науково-практична конференція «РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

22-24 вересня 2020 року

відбулася 

IV міжнародна науково-практична конференція 

«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ».

 Організатор конференції - кафедра екології, географії та туризму психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Мета проведення заходу

- конференція приурочена до 80-річчя заснування Рівненського державного гуманітарного
університету та 20-річчя науково-освітньої діяльності кафедри екології, географії та туризму;
- здійснення комплексного геоекологічного аналізу сучасного стану довкілля регіонів України та суміжних країн;
- прогнозування тенденцій розвитку геосистем (екосистем) в умовах природно-антропогенних трансформацій;
- розробка перспективних напрямів забезпечення екологічної безпеки й досягнення збалансованого природокористування;
- обмін досвідом щодо використання нових методів та технологій у дослідженні геосистем (екосистем) та напрацювання пропозицій щодо вирішення актуальних геоекологічних проблем;
- налагодження творчих зв’язків між учасниками конференції з метою подальшого розвитку взаємовигідної співпраці щодо питань, які входять у коло наукових інтересів конференції. 

Наукові напрями роботи конференції

1. Теоретико-методологічні проблеми геоекологічних досліджень в умовах сталого розвитку.

2. Ландшафтознавчі підходи у регіональних геоекологічних дослідженнях.

3. Демографічні та рекреаційні проблеми в умовах сталого розвитку регіонів.

4. Геоекологічний стан, картографічне моделювання, прогнозування та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу регіонів (локальних територій).

5. Регіональні геоекологічні проблеми річкових та озерних басейнових систем.

6. Геоекологічний моніторинг. Інформаційні системи і технології в геоекологічних дослідженнях.

7. Геоекологічні проблеми поводження з відходами, їх утилізація та переробка.

8. Геоекологічні проблеми в аграрній сфері.

9. Геоекологія селитебних геосистем (екосистем).

10. Екологічна мережа і заповідна справа як складові регіональної стратегії збереження та відтворення біо- та ландшафтного різноманіття.

11. Глобальні та регіональні зміни клімату і геоекологічні проблеми, що пов’язані з ними.

12. Концептуальні засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад.

13. Соціально-екологічні, еколого-етичні та педагогічні проблеми в екологічній освіті, культурі та вихованні.

Усі бажаючі взяли участь в обговорені актуальних питань за напрямами роботи конференції.

Back to top