Екологія

ОП "Екологія" бакалавр


з/п

Назва анкети

Перехід до Гугл-форми  Результати
1 Якість освітньої програми Перейти до опитування
2 Анкета форми контролю Перейти до опитування
3 Якість освіти Перейти до опитування
4 Академічна доброчесність Перейти до опитування
5 Студентоцентризм Перейти до опитування

Back to top