Компоненти освітньої програми

Положення про навчальний план для здобувачів вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті

Методичні рекомендації щодо підготовки навчальних планів у Рівненському державному гуманітарному університеті 2021

- = 2021 р. = -

Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)»

Навчальний план «Середня освіта (Географія)»

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ООП «Середня освіта (Географія)»  

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти


Магістр

- = 2021 р. = -

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)»

Навчальний план «Середня освіта (Географія)»

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ООП «Середня освіта (Географія)»  

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

- = 2020 р. = -

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)»

Навчальний план «Середня освіта (Географія)»

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ООП «Середня освіта (Географія)»  

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти


Перелік компонент освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)»

ОК 01

Іноземна мова у професійній діяльності

3,0

ОК 02

Методологія та організація наукових досліджень з географії

3,0

ОК 03

Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці

3,0

ОК 04

Педагогіка новітньої школи

3,0

ОК 05

Психологія освітньої діяльності

3,0

ОК 06

Інформаційна географія і ГІС-технології

3,0

ОК 07

Методика навчання природничо-географічних дисциплін у старшій школі

3,0

ОК 08

Географічний простір Землі

4,0

ОК 09

Сучасні концепції географічної науки і освіти

3,0

ОК 10

Методика навчання географії у старшій школі

5,0

ОК 11

Практикум розв’язування олімпіадних завдань з географії

3,0

ОК 12

Глобальні проблеми сучасності

4,0

ОК 13

Практикум зі шкільного курсу географії у старшій школі

4,0

ОК 14

Етнодемографія світу

5,0

ОК 15

Стратегія сталого розвитку

3,0

ОК 16

Виробнича (педагогічна) практика

9,0

ОК 17

Підготовка кваліфікаційної роботи

6,0

ВК 01

Філософія і методологія науки/

3,0

ВК 02

Соціальна філософія/

3,0

ВК 04

Цивільна безпека/

3,0

ВК 05

Охорона праці в галузі/

3,0

ВК 07

Конструктивна географія/

4,0

ВК 08

Проблеми розвитку геосфер Землі/

4,0

ВК 10

Суспільно-географічне прогнозування/

4,0

ВК 11

Проблеми регіонального розвитку України/

4,0

ВК 13

Географія мінеральних ресурсів України/

3,0

ВК 14

Геоекологія/

3,0

ВК 16

Географія агропромислового комплексу (АПК) України/

3,0

ВК 17

Організація шкільної географічної науково-дослідної роботи/

3,0

ВК 19

Антропогенна географія/

3,0

ВК 20

Географія Українського Полісся/

3,0

 

Вибір

3,0

Перейти


- = 2019 р. = -

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Географія)»

Навчальний план «Середня освіта (Географія)»

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ООП «Середня освіта (Географія)» 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти


Перелік компонент освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)»

ОК 01

Педагогіка вищої школи

3,0

ОК 02

Психологія вищої школи

3,0

ОК 03

Іноземна мова у проф. діяльності

3,0

ОК 04

Цивільна безпека

3,0

ОК 05

Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці

3,0

ОК 06

Географія Рівненської області

5,0

ОК 07

Інформаційна географія і ГІС-технології

5,0

ОК 08

Методика викладання фахових географічних дисциплін у закладі вищої освіти

5,0

ОК 09

Методика викладання географії та економіки в  середній школі

5,0

ОК 10

Теорія і методологія наук про Землю

5,0

ОК 11

Людина і природа

6,0

ОК 12

Виробнича (педагогічна) практика

7,5

ОК 13

Виробнича (асистентська) практика

7,5

 

Наскрізна програма практики

 

ОК 14

Підготовка кваліфікаційної роботи

6,0

ВК 01

Філософія і методологія науки/

3,0

ВК 02

Соціальна філософія/

3,0

ВК 04

Конструктивна географія/

4,0

ВК 05

Географія Українського Полісся/

4,0

ВК 07

Суспільно-географічне прогнозування/

4,0

ВК 08

Туристсько-рекреаційні ресурси світу/

4,0

ВК 10

Практикум з проблем регіонального розвитку/

4,0

ВК 11

Практикум з проблем географічної науки/

4,0

ВК 13

Сучасні концепції географічної науки і освіти/

4,0

ВК 14

Туристсько-рекреаційні ресурси України/

4,0

ВК 16

Глобальні проблеми сучасності/

4,0

ВК 17

Геоурбаністика/

4,0

 

Вибір

4,0

Перейти

Back to top