Історична довідка

Кафедра екології, географії та туризму – одна з провідних випускових кафедр Рівненського державного гуманітарного університету на психолого-природничому факультеті.

За наказом ректора РДГУ № 194 від 7 вересня 2000 року було створено кафедру біології та прикладної екології.

У 2009–2010 навчальному році за наказом ректора РДГУ №203 осн/д від 16 листопада 2009 року було реорганізовано кафедру біології та прикладної екології на кафедру екології.

У 2010 р. за наказом ректора Наказ № 224 осн/д від 20 грудня 2010 року, на підставі протоколу Вченої ради РДГУ, протокол №3 від 29.10. 2010 р.) назву кафедри змінено на кафедру екології та збалансованого природокористування.

У 2015 році у зв'язку з відкриттям нових напрямів підготовки 6.040104 «Географія» та 6.010104 «Професійна освіта. Туристичне обслуговування» і на підставі рішення Вченої ради РДГУ (протокол №12 від 31.08. 2015 року) назву кафедри екології та збалансованого природокористування змінено на кафедру екології, географії та туризму (Наказ РДГУ №136 осн/д від 01 жовтня 2015 року).

У 2023 р. у зв'язку з відкриттям нової спеціальності змінено назву кафедри на екології, географії та хімії (наказ 106-01-01 від 06 вересня 2023 р. Про зміну назви кафедри на «Кафедру екології, географії та хімії»).

Завідувач кафедри Дарія Василівна Лико, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності,
Лауреат премії ім. В.І. Вернадського, Заслужений працівник народної освіти України

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

На кафедрі працює 14 науково-педагогічних працівників, з яких:

з науковими ступенями доктора наук, професора: Лико Д.В., Лисиця А.В., Войтович О.П., Сачук Р.М.;

з науковими ступенями кандидата наук, професора: Лико С.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Мартинюк Г.В., Герман Н.В.;

кандидати наук, доценти: Глінська С.О., Костолович М.І., Логвиненко І.П., Суходольська І.Л., Велесик Т.А.;

старший викладач: Якута О.О.;

Якісний показник на 01.09.2022 року становить 93,0%.

Навчально-допоміжний персонал кафедри налічує 4 особи: Лико І.М. – зав. лабораторією, Давидова Н.В. – Кучеренко О.В. – ст. лаборанти.

З 2000 по 2016 роки свою частку в загальний доробок кафедри внесли: доктори наук, професори, що працювали та працюють у складі кафедри за сумісництвом - Мандигра М.С., Клименко М.О., Мельник В.І., Мальований А.В., Мошинський В.С., Сондак В.В.; кандидати наук: професор Прищепа А.М., доценти Грюк І.Б., Мельник В.Й., Демчук В.В., Корбутяк М.В, Остапчук С.М., Володимирець В.О., Бєдункова О.О., Долженчук В.І., Гущук І.В., Герман Н.В., Плюта Н.В., Войтович О.П.; викладачі - Герасименко Л.Б., Попович Р.Г., Остафійчук Т.В., Мороз Є.П., Денисюк Н.В., Дідусенко Г.С., Кондратюк Ю.Р., Шамро Н.Р., Зеленський С.О., Гладун Т.С.; лаборанти – Кулаков Р.С., Костів Е.І., Остапчук О.В., Деркач О.А.

При кафедрі створено та працює дві Громадські організації:

  • «Волинь-екологія» (у складі Всеукраїнської екологічної ліги) (Голова: д. с.-г. наук, проф. Лико Д.В.);
  • «Регіональний центр екологічної освіти та інформації» (Голова: д.с.-г.наук, проф. Лико Д.В, співголова: к. пед. наук, доц. Костолович М.І.).

Професорсько-викладацький склад кафедри та студенти співпрацюють з провідними вузами і установами України та зарубіжжя: Львівським національним медичним університетом ім. Д.Галицького, Харківським національним університетом ім. Каразіна, Малою академією наук України, Українським еколого-натуралістичним центром м. Києва, НВК „Школа-ліцей №2” міста Рівне, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України, Рівненським обласним спеціалізованим диспансером радіаційного захисту населення, Комунальним закладом „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, лабораторією екологічного виховання ІПВ Академії педагогічних наук України; Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської області; Всеукраїнською екологічною лігою; Рівненською обласною державною адміністрацією, Рівненським обласним управлінням лісового господарства, Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, Головним управлінням Держсанепідемслужби у Рівненській області (Державна установа „Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України”), Громадською радою при Міністерстві екології, Дослідною станцією епізоотології інституту ветеринарної медицини НААН, Рівненською філією державної установи “Інститут охорони грунтів України”; Miedzynarodowy instytut innowacji nauka–edukacja–rozwoj w Warszawie, Університом Стефана Вишинського у Варшаві.

Back to top