08.10-10.10.2021 студенти кафедри екології, географії та туризму разом із іншими групами психолого-природничого факультету здійснили екскурсійну поїздку в межах Карпатського регіону.

   30 вересня 2021 р. на Вченій раді психолого-природничого факультету РДГУ відбувся звіт аспірантів кафедри, зокрема Андрійчука Сергія (4-й рік навчання), Басараби Ілони (1-й рік навчання), Степанюка Ярослава (3-й рік навчання), Штокала Степана (4-й рік навчання).

   29 вересня 2021 р. на кафедрі екології, географії та туризму відбувся науково-методичний семінар «Академічна доброчесність та принципи її дотримання».

       Студенти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), зокрема Петрик Максим (4-й курс, денна форма навчання), Ковалевич Юрій (3-курс навчання, денна форма навчання) та Чекалова Олександра (1-й курс, денна форма навчання) взяли участь у II-й Міжнародній студентській науковій конференції «Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень», що проходила під егідою Молодіжної наукової ліги у м. Умань 24 вересня 2021 року.

  29 вересня 2021 р. на кафедрі екології, географії та туризму відбувся попередній захист кандидатської дисертації Андрійчука Сергія Володимировича на тему «Оцінка геоекологічного стану озер Волинського Полісся та засади оптимізації природокористування» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 101 – Екологія. Науковий керівник здобувача – кандидат географічних наук, професор кафедри екології, географії та туризму Мартинюк Віталій Олексійович.

   Щиро вітаємо доктора ветеринарних наук, професора кафедри екології, географії та туризму Сачука Романа Миколайовича з перемогою у номінації «Зоотехнологія та ветеринарна медицина» Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року!»

   23 вересня 2021 р. студенти 1, 2 та 3 курсів спеціальності Екологія і викладачі кафедри екології, географії та туризму психолого-природничого факультету РДГУ були на екскурсії у Рівненській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини. 

    16-17 вересня 2021 р. у Національному університеті біоресурсів та природокористування України (м. Київ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ: ДІГІТАЛІЗАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ» (до 25-річчя факультету землевпорядкування) в якій взяли участь наукові співробітники кафедри.

Back to top