18-22 квітня 2021 р. в Україні відзначають свято Дні заповідників і національних парків, відоме як Марш парків.

Щороку 15 квітня у всьому світі відзначають Міжнародний день екологічних знань. В Україні цей день відзначається з 1996 року за ініціативою громадських природоохоронних організацій.
Основні завдання Дня – популяризація екологічних знань, формування екологічної свідомості і культури населення, спонукання громадян до екологічно мислення.

Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році.

3 березня – Всесвітній день дикої природи.
Мета відзначення цього дня: привертання уваги до цінності дикої природи та її різноманітності.

На засіданні НАЗЯВО від 26.01.2021 р. прийняте рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

     З 23 по 25 січня 2021 р. на території Нобельського національного парку працювала експедиція у складі науковців з Рівненського державного гуманітарного університету, зокрема проф. Мартинюка В. О., аспіранта Андрійчука С. В. та старшого наукового співробітника Нобельського НПП – Зубковича І. В.

22-23 грудня 2020 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія).

     14-15 грудня викладачі кафедри взяли участь у тренінгу "Робота із електронною системою Moodle". Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) – система програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої вільно розповсюджується за принципами ліцензії Open Source. Використовуючи дану систему можна створювати електронні навчальні курси та проводити як аудиторне навчання, так і навчання на відстані (заочне/дистанційне).

Back to top