Звіт аспірантів

   30 вересня 2021 р. на Вченій раді психолого-природничого факультету РДГУ відбувся звіт аспірантів кафедри, зокрема Андрійчука Сергія (4-й рік навчання), Басараби Ілони (1-й рік навчання), Степанюка Ярослава (3-й рік навчання), Штокала Степана (4-й рік навчання).

   Усіх аспірантів було атестовано, а звіти отримали схвальну оцінку членів ради факультету. Випускників аспірантури – Андрійчука С.В. та Штокала С.С., за результатами попереднього захисту дисертацій на розширеному науково-методичному семінарі кафедри було рекомендовано до разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю 101 – Екологія.

Back to top