29 вересня 2021 р. на кафедрі екології, географії та туризму відбувся попередній захист кандидатської дисертації Андрійчука Сергія Володимировича на тему «Оцінка геоекологічного стану озер Волинського Полісся та засади оптимізації природокористування» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 101 – Екологія. Науковий керівник здобувача – кандидат географічних наук, професор кафедри екології, географії та туризму Мартинюк Віталій Олексійович.

Back to top