11 листопада 2021 року в стінах Рівненської обласної державної адміністрації відбулося засідання наукової ради області. У наукових слуханнях від кафедри екології, географії та туризму взяли участь проф. Лико Д.В., проф. Мартинюк В.О. та доц. Суходольська І.Л. Наукова дискусія була присвячена питанням поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та вдосконалення системи підготовки кадрів, а також проєкту обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки.

    Протягом 18–31 жовтня 2021 року проф. кафедри екології, географії та туризму Мартинюк В.О. пройшов підвищення кваліфікації у Національному центрі «Мала академія наук України» (м. Київ), зокрема в лабораторії ГІС/ДЗЗ зі спецкурсу «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах» (40 год.).

9 листопада 2021 р. доктор ветеринарних наук, професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету Роман Миколайович Сачук прочитав онлайн-лекцію для студентів 2 курсу ФВМ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького на тему «Превентивна гігієна вимені корів».

  27 жовтня на базі ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" відбулося онлайн-засідання обласного методичного об’єднання викладачів біології, хімії та екології закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на актуальну тему «Формування ключових компетентностей при викладанні хімії, біології та екології у підготовці майбутніх фахівців».

   19 жовтня 2021 р. на запрошення кафедри екології, географії та туризму РДГУ для студентів спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія першого та другого освітніх рівнів, а також аспірантів спеціальності 101 Екологія прочитав лекцію в онлайн-режимі професор Ольгерд Кемпа (Інститут просторового розвитку Вроцлавського університету, Польща) на тему «Земельна реформа в Польщі: досвід для України».

   08.10-10.10.2021 студенти кафедри екології, географії та туризму разом із іншими групами психолого-природничого факультету здійснили екскурсійну поїздку в межах Карпатського регіону.

   30 вересня 2021 р. на Вченій раді психолого-природничого факультету РДГУ відбувся звіт аспірантів кафедри, зокрема Андрійчука Сергія (4-й рік навчання), Басараби Ілони (1-й рік навчання), Степанюка Ярослава (3-й рік навчання), Штокала Степана (4-й рік навчання).

   29 вересня 2021 р. на кафедрі екології, географії та туризму відбувся науково-методичний семінар «Академічна доброчесність та принципи її дотримання».

Back to top