26 квітня у м. Києві професор кафедри екології, географії та туризму психолого-природничого факультету РДГУ Сачук Роман Миколайович та студент 1-го курсу магістратури Галка Ігор взяли участь у засіданні ГО "Інститут Єдиного Здоров'я". Обговорили ключові напрямки діяльності у напрямку розбудови принципу Єдине Здоров'я та пов'язаних майбутніх проєктів на наступні 3 роки, генерування ідей/концепцій для майбутніх проєктів, зміцнення спроможності організації та роль членів організації у зміцненні спроможності та у реалізації проєктів.

   4 квітня 2023 року завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти” професор Олександр Мудрак провів гостьову лекцію на тему “Екологічна паспортизація туристичних об’єктів” для здобувачів вищої освіти кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету, які навчаються за освітньо-науковою програмою “Екологія” спеціальності 101 “Екологія” галузі знань 10 “Природничі науки”.

    29 березня 2023 р. відбулося позачергове розширене засідання науково-технічної ради (НТР) Рівненського природного заповідника. Нагальною потребою у проведені засідання стала ситуація, яка виникла внаслідок придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВВУГЛЕЗБУТ» спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Єльне-1, яка знаходиться поруч із масивом «Сира Погоня» заповідника, що є складовою водно-болотних угідь міжнародного значення.

23 березня 2023 р. на запрошення кафедри екології, географії та туризму прочитала лекцію професорка Vaida Šeirienė з Інституту геології та географії Центру природничих наук (Вільнюс, Литва) на тему «Озерні відклади – хроніка природних та антропогенних змін». Лекцію прослухали студенти спеціальностей 101 Екологія (І, ІІ освітніх рівнів), 014.07 Середня освіта (Географія) 1-го та 2-го освітніх рівнів та аспіранти І-IV курсів ОПП 101 Екологія.

22 березня 2023 р. до Всесвітнього дня водних ресурсів на кафедрі екології, географії та туризму пройшли студентські наукові читання, присвяченні актуальним проблемам води у світлі глобальних змін клімату. Зі вступним словом, про роль води у формуванні географічної оболонки Землі, перед студентами екологами та географами виступила завідувач кафедри проф. Дарія Лико.
Проф. Віталій Мартинюк прочитав лекцію на тему «Проблеми водних ресурсів та їх регіональний вимір». Лектором було акцентовано увагу на проблемах розподілу річкового стоку на материках, розрахунках споживання води на одну людину на континентах та в окремих країнах, проблемах дефіциту прісної води, якості питної води з водопровідних систем, інтегрованого управління водними ресурсами. Окремі тези з лекції наведені нижче.

21 березня 2023 року професор кафедри екології, географії та туризму РДГУ Роман Сачук взяв участь в засіданні наукової ради Рівненської області. Обговорено про хід виконання рекомендацій круглого столу «Перспективи відновлення регіональної економіки на засадах ресурсної збалансованості», організованого науковою радою.

Наукові читання
«В.І. Вернадський – геній, що випередив час»
(до 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського)

 10 березня 2023 р. в Рівненському обласному інституті післядипломної освіти відбулися наукові читання «В.І. Вернадський – геній, що випередив час» (до 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського), що пройшли в онлайн режимі. У наукових заходах взяв участь кандидат географічних наук, професор кафедри екології, географії та туризму Віталій Мартинюк, який виголосив доповідь «Геоекологічний стан озерних екосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій».

17 лютого 2023 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у відділені «Науки про Землю», секції «Географія та ландшафтознавство».

Back to top