loading...

Мельничук В.Г.

Мельничук В.Г.

(д-р геолог. наук, проф., зав. кафедри геології та гідрології НУВГП, Рівне).

Лекція на тему: «Методи польових досліджень з конструктивної географії».
До розгляду слухачів було запропоновано такі питання:
1. Експедиційні польові дослідження.
2. Стаціонарні дослідження.
3. Експериментальні дослідження.
3.1. дистанційні
3.2. метеорологічні
3.3. гідрологічні
3.4. геологічні
4. Геотехнічний моніторинг.
Розкрито організаційні питання та алгоритми польових досліджень та їх прикладні аспекти (на прикладі Здолбунівського кар’єру крейди). Наголошено на тому, що експериментальні дослідження є основою для обґрунтування теоретичних конструкцій у географії.
Розкриті організаційні аспекти польових досліджень професором Мельничуком В.Г. важливі для удосконалення дослідницьких алгоритмів під час написання кваліфікаційних робіт, а також матимуть позитивне підгрунття у пошуково-дослідницькі діяльності з географії у школі, зокрема у підготовці наукових проектів на конкурси Малої академії наук України.

 

Back to top