loading...

Ковальчук І.П.

Ковальчук І.П.

(д-р геогр. наук, проф., зав. кафедри геодезії та картографії НУБІП України, м. Київ).


Лекція на тему: «Методологія річково-басейнового підходу та її реалізація (на прикладі верхнього Дністра). Атласне геоекологічне картографування річково-басейнових систем».
До розгляду слухачів було запропоновано такі питання:
1. Методологія, басейновий підхід до досліджень навколишнього середовища.
2.Сутність геоекологічного картографування взагалі і картографування річково-басейнових систем (РБС) зокрема.
3. Актуальність укладання геоекологічних атласів різнорангових РБС.
4. Стан вивчення і вирішення проблеми атласного картографування РБС.
5. Пропонована структура геоекологічного атласу РБС.
6. З нашого досвіду атласного геоекологічного картографування РБС
На прикладі «Геоекологічного атласу РБС Бережниці» було представлено серію тематичних карт з детальним їхнім аналізом та оціночними характеристиками.

Back to top