Звітна конференція за результатами виробничої (педагогічної) практики здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

   9 квітня 2024 року на кафедрі екології, географії та хімії відбулася звітна конференція з педагогічної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія).

   Педагогічна практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія), яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.

   Виробнича (педагогічна) практика тривала 6 тижнів, з 9 лютого по 22 березня 2024 року (для здобувачів ОС «магістр») та з 16 лютого по 28 березня 2024 року (для здобувачів ОС «бакалавр»). Цьогоріч базами практики виступили заклади загальної середньої освіти Рівненської, Житомирської та Хмельницької областей.

   Під час звітної конференції здобувачі звітували про виконання завдань практики, ділились своїми враженнями від перших спроб проведення уроків географії у школі, спілкування з учнівським колективом, демонстрували здобуті нові навички, аналізували різні педагогічні ситуації, прийняті самостійні рішення під час професійної роботи.

  За період практики здобувачі підготували та провели різнотипові моделі уроків з географії, позакласні заходи, розробили інтерактивні, мультимедійні презентації до уроків, тестові завдання на різних освітніх платформах, провели профорієнтаційні заходи.

   Безперечно, педагогічна практика сприяла виробленню у майбутніх вчителів творчого, дослідницького та креативного підходу до професійної діяльності, набуттю навичок аналізу результатів своєї роботи, самоосвіти, виробленню умінь взаємодії з учнівським та педагогічним колективами.

   Загалом, практика пройшла на належному рівні,  здобувачі освіти проявили неабияку старанність, сумлінність та творчий підхід до поставлених завдань, схвально оцінили організацію практики на нашому факультеті та в закладах загальної середньої освіти, зміст завдань програми практики, відмітили належну підтримку керівників практики та адміністрацій ЗЗСО.

Back to top