Виробнича (науково-дослідна) практика

Здобувачі 1 курсу магістратури МЕ-51 проходили виробничу (науково-дослідну) практику в Рівненській філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Під час практики здобувачі вищої освіти ознайомилися з основними завданнями ґрунтово-агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь, загальними положеннями еколого-агрохімічної паспортизації полів, земельних ділянок та методами дослідження ґрунтів.  Крім того, навчилися використовувати спеціальне спорядження для проведення польових досліджень. Під час практики здобувачі опрацьовували документацію та ґрунтові зразки, що відібрані при агрохімічному обстеженні сільськогосподарських угідь. Дякуємо в.о. директора Рівненської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» Галині Дмитрівні Крупко за можливість здобути нові знання та вміння!

 

Back to top