Наукові читання «В.І. Вернадський – геній, що випередив час»

Наукові читання
«В.І. Вернадський – геній, що випередив час»
(до 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського)

 10 березня 2023 р. в Рівненському обласному інституті післядипломної освіти відбулися наукові читання «В.І. Вернадський – геній, що випередив час» (до 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського), що пройшли в онлайн режимі. У наукових заходах взяв участь кандидат географічних наук, професор кафедри екології, географії та туризму Віталій Мартинюк, який виголосив доповідь «Геоекологічний стан озерних екосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій».

Інші доповіді, що були представленні на наукових читаннях наведені нижче:

 

Життєвий шлях і роздоріжжя Володимира Вернадського

Юрій ЛИС, методист лабораторії природничо-математичної освіти та технологій, старший викладач кафедри методики викладання і змісту освіти  Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Використання наукового здобутку Володимира Вернадського в сучасній природничій освіті

Наталія ГРИЦАЙ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками викладання Рівненського державного гуманітарного університету

Біотехнологія: сучасність та

майбутні перспективи

Надія ДРОБИК, доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Прикладні аспекти біогеохімії в шкільному курсі хімії

Інеса ХМЕЛЯР, кандидат педагогічних наук, професор кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, завідувач навчально-методичним відділом Рівненської медичної академії

Наукові розвідки антарктичних експедицій

Павло ТАРАСОВИЧ, учасник V Української антарктичної експедиції, магістр біології

Концепція ноосфери: погляд через призму сучасності.

Раїса ШАГІЄВА, завідувач лабораторії природничо-математичної освіти та технологій, старший викладач кафедри методики  викладання і змісту освіти    Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Особливе зацікавлення викликала доповідь Павла Тарасовича, учасника V Української антарктичної експедиції. Незабутні враження у слухачів залишилися від побаченого явища цвітіння снігу в період антарктичного літа, повадки пінгвінів та інших птахів (баклан, буревісник, поморник та ін.), гігантські айсберги поблизу ст. Академік Вернадський.

Back to top