Захист кваліфікаційних робіт

  22-23 грудня 2022 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія) та 101 Екологія денної та заочної форми навчання. Здобувачі вищої освіти продемонстрували цікаві дослідження з методики вивчення географії та представили низку екологічних проблем та запропонували ефективні шляхи їх вирішення. 

Back to top