Міжнародне підвищення кваліфікації

   Здобувачка PhD зі спеціальності 101 – Екологія Басараба І.В. пройшла міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PHD) в країнах Європейського союзу та Україні» (м. Люблін (Республіка Польща), 05–12 грудня 2022 року), 45 год. (1,5 кредити ЄКТС)

   Мета вебінару: розширити професійні компетентності, набути нових навичок комунікації та познайомитися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання положень академічної доброчесності в освітньому процесі. Розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній та науковій діяльності.

Back to top