Всеукраїнський науково-практичний вебінар

   04 лютого 2022 р. на факультеті землевпорядкування Національного університету біоресурсів та природокористування України (Київ) спільно з ГО «Асоціація фахівців землеустрою України» та за участі Програми Європейського Союзу і Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» (Land Transparency) відбувся вебінар на тему «Новітні технології одержання геопросторових даних для потреб природокористування».

   У вебінарі взяв участь проф. кафедри екології, географії та туризму Мартинюк В.О., де представив доповідь «Паспортизація озер Волинського Полісся як складових водно-болотних угідь міжнародного значення». Доповідачем було акцентовано увагу на ролі геопросторових даних озерно-басейнових систем в інтегрованому управлінні водними ресурсами та практичному використанні екологічних паспортів в господарських установах і відомствах України.

   У доповідях експертів на вебінарі розглядалися питання правових та організаційних засад розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, оновлення, опрацювання, зберігання, постачання й використання геопросторових даних у сфері природокористування, інтегрування їх у глобальну і європейську інфраструктуру геопросторових даних.

   З ключовою доповіддю виступила нідерландська спеціалістка з ДЗЗ та геоінформатики організації NEOB. V Лотта тен Хармсен ван дер Бек. Пані Лотта представила на розгляд учасників доповідь на тему «Особливості картографування водно-болотних угідь за допомогою оптичних супутникових зображень і алгоритмів машинного навчання» (Mapping sensitive wetland areasusing optical satellite imagery and machine learningalgorithms). У ній вона окреслила головні здобутки пілотного наукового проекту, зокрема зазначила про особливості методологічних засад моніторингу природних ландшафтів за допомогою методів ДЗЗ. Охарактеризувала методи, що базуються на засадах чітких алгоритмів (нормована різниця водних індексів, постійне і тимчасове водокористування) та рандомне заліснення (модель випадкового лісу). Також дослідницею було представлено вихідну класифікацію загальнонаціонального охоплення водно-болотних угідь України.

    Виступ доповідачки викликав низку питань та жваву дискусію, до якої приєднався і Г. Парчук – начальник відділу координації еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Зокрема він відзначив важливість застосування геопросторових даних для потреб природокористування, вивчення і збереження водно-болотних угідь. Під час вебінару було заслухано та обговорено понад 20 доповідей з різних науково-освітніх та виробничих установ України.

    Насамкінець, хотілося б подякувати декану факультету землевпорядкування НУБІП України проф. Євсюкову Т.О., заступнику декана з наукової роботи проф. Ковальчуку І.П. та завідувачу кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Кохан С.С. за організацію проведення такого актуального наукового заходу.

Програма вебінару.

Back to top