Відкрита лекція для аспірантів

18 січня 2022 р. відбулася гостьова онлайн-лекція доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП (Рівне) Клименка Миколи Олександровича для аспірантів спеціальності 101 Екологія на тему «Методика виконання дисертаційної роботи».

Клименко М.О. розповів аспірантам про основні науково-методичні підходи до написання дисертаційної роботи. Відзначив типові помилки при формуванні теми дослідження, визначенні об’єкту, предмету, наукової новизни та практичного значення. Клименко М.О. наголосив на важливості  вибору інформативних показників та критеріїв при проведенні експерименту, застосуванні статистичної обробки даних, а також апробації та впровадженні результатів дисертації. Акцентував увагу на особливостях співпраці наукового керівника та аспіранта. 

Back to top