Участь у засіданні наукової ради області

    11 листопада 2021 року в стінах Рівненської обласної державної адміністрації відбулося засідання наукової ради області. У наукових слуханнях від кафедри екології, географії та туризму взяли участь проф. Лико Д.В., проф. Мартинюк В.О. та доц. Суходольська І.Л. Наукова дискусія була присвячена питанням поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та вдосконалення системи підготовки кадрів, а також проєкту обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022-2026 роки.

     Професори Д.В. Лико та В.О. Мартинюк виголосили доповідь на тему «Охорона та раціональне використання озер Рівненської області (геоекологічні дослідження та паспортизація)». Головну увагу доповідачі звернули на геоекологічну оцінку озер поліської частини Рівненської області, яка включає розробку батиметричних карт, гідрологічні, морфолого-морфометричні, гідрохімічні параметри водойм, геохімічні характеристики донних відкладів та якісні показники сапропелю, ландшафтні карти аквальних екосистем та їхніх сточищ, просторово-типологічну структуру земельних угідь водозборів, оцінювальні показники геоекологічного стану озерно-басейнових систем та рекомендації щодо їхнього збалансованого природокористування. Підсумковим документом наукових пошуків має стати розроблений екологічний паспорт водойми, який необхідний для землевпорядних, природоохоронних, водогосподарських, лісогосподарських, туристсько-рекреаційних установ та відомств. Ідея розробки екологічних паспортів озер Рівненської області знайшла підтримку та схвальні відгуки серед учасників наукової ради області.

Back to top