Спецкурс «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах»

    Протягом 18–31 жовтня 2021 року проф. кафедри екології, географії та туризму Мартинюк В.О. пройшов підвищення кваліфікації у Національному центрі «Мала академія наук України» (м. Київ), зокрема в лабораторії ГІС/ДЗЗ зі спецкурсу «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах» (40 год.).

   Головне завдання спецкурсу – сформувати у слухачів компетентності в галузі природничих наук, аналізу космічних знімків та роботі в QGIS для освітніх та наукових потреб. У результаті проходження спецкурсу слухачі отримали знання та навички роботи у відкритому програмному забезпеченні Quantum GIS з кліматичних, гідрологічних, лісових, сільськогосподарських досліджень тощо. Навчилися використовувати супутникові знімки у видимому та радіолокаційному діапазонах для оцінки стану рослинності культурних угідь, особливостей змін лісових масивів, стану якості води у водосховищах, виявляти нафтові розливи в морях. Опанували роботу із цифровою моделлю рельєфу, навчилися виконувати керовану класифікацію, розраховувати різноманітні індексні зображення (вегетаційний, водний), знаходити кореляційні зв’язки між різними показниками, здійснювати регресійний аналіз.
Спецкурсу закінчився підсумковою науково-практичною конференцією та врученням сертифікатів слухачам.           Висловлюємо слова щирої вдячності викладачам лабораторії ГІС/ДЗЗ НЦ «Мала академія наук України» за організацію та ґрунтовне проведення лекцій і практичних занять зі спецкурсу, зокрема:
Бабійчук Світлані Миколаївні – завідувачка лабораторії геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі НЦ «МАНУ», канд. пед. наук;
Томченко Ользі Володимирівні – наукова співробітниця Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», методистка лабораторії ГІС та ДЗЗ НЦ «МАНУ», канд. техн. наук;
Юрків Лілії Ярославівні – методистка НЦ «МАНУ», координаторка міжнародних проєктів лабораторії ГІС та ДЗЗ;
Кучмі Тетяні Леонідівні – старша викладачка Національного університету «Києво-Могилянська академія», наукова співробітниця Інституту агроекології і природокористування НААНУ, методистка лабораторії ГІС та ДЗЗ НЦ «МАНУ», канд. с.-г. наук;
Коблюк Наталії Сергіївні – методистка лабораторії ГІС та ДЗЗ НЦ «МАНУ», дослідниця на кафедрі прикладної геоінформатики та ДЗЗ Карлового університету в Празі;
Голоду Владиславу Ігоровичу – методист лабораторії ГІС та ДЗЗ НЦ «МАНУ»;
Гордієнко Олександру Вікторовичу – методист лабораторії ГІС та ДЗЗ НЦ «МАНУ», аспірант Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, спеціаліст з геоінформаційних систем «Sensilize».

Back to top