ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

   19 жовтня 2021 р. на запрошення кафедри екології, географії та туризму РДГУ для студентів спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія першого та другого освітніх рівнів, а також аспірантів спеціальності 101 Екологія прочитав лекцію в онлайн-режимі професор Ольгерд Кемпа (Інститут просторового розвитку Вроцлавського університету, Польща) на тему «Земельна реформа в Польщі: досвід для України».

    На лекції були присутні близько 50 осіб, у тому числі й професорсько-викладацький склад кафедри. Головний акцент у лекції проф. О. Кемпа був зроблений на питанях бонітування ґрунтів, консолідації земельних угідь приватних господарств, плануванні землеробства на адміністративних територіях, управлінні та конфліктах у землеробстві, особливостях обробітку земель в Польщі з урахуванням рельєфу та антропогенних чинників тощо.
     Проф. О. Кемпа також розповів про факультети (інститути) та спеціальності з яких ведеться підготовка фахівців у Вроцлавського університеті. В обговорені питань про творчу співпрацю взяла участь завкафедри екології, географії та туризму проф. Д.В. Лико, яка акцентувала увагу на освітніх програмах з отримання подвійного диплому, науковому стажуванні викладачів та аспірантів, спільному проведені наукових конференцій тощо.

Back to top