УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

    23-24 квітня 2020 р. у Брестському державному гуманітарному університеті імені О.С. Пушкіна відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених за співучасті університетів партнерів конференції, зокрема Брестського державного технічного університету, Рівненського державного гуманітарного університету та Сибірського федерального університету. У зв’язку з пандемією, що зумовлена короновірусною інфекцією, конференція проходила у дистанційній формі. Заступником Оргкомітету конференції від Рівненського державного гуманітарного університету була завідувач кафедри екології, географії та туризму, професор Лико Д.В.

 

 Доповіді від РДГУ представили аспіранти кафедри, зокрема (мова оригіналу Програми):

 АНДРИЙЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Ровно, Ровненский государственный гуманитарный университет). Научный руководитель – В.А. Мартынюк, канд. геогр. наук, доцент. Ландшафтная модель природно-аквального комплекса озера Белинское (Волынское Полесье);

  ЗУБКОВИЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (Ровно, Ровненский государственный гуманитарный университет). Научный руководитель – С.М. Лыко, канд. с.-х. наук, доцент. Особенности миграции соединений биогенных элементов в пределах озерно-бассейновой системы Ягодинское (Волынское Полесье)

Переглянути програму конференції >>>

   Колектив кафедри, в особі завідувача проф. Лико Д.В., висловлює щиру вдячність Голові оргкомітету – Богдасарову М.А., д.г.-м.н., професору, члену кореспонденту НАН Білорусі, завідувачу кафедри географії і природокористування Брестського державного гуманітарного університету імені О.С. Пушкіна за дружню підтримку молодих здобувачів та поглиблення наукового співробітництва між університетами (РДГУ та БрДУ імені О.С. Пушкіна) у транскордонних екологічних, географічних і рекреаційно-туристичних дослідженнях Поліського регіону.

Back to top