Анонс спеціальностей

Анонс спеціальностей випускової кафедри екології, географії та туризму
Психолого-природничого факультету
Рівненського державного гуманітарного університету

Університет вперше започатковує підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія:
- «Прикордонний екологічний контроль»
Кваліфікація: бакалавр з екології, інспектор прикордонного екологічного контролю.
Тому, якщо Ви хочете здійснювати екологічний контроль у пунктах пропуску через державний митний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць; проводити радіологічний, хіміко-аналітичний та документальний види контролю транспортних засобів, вантажів, в тому числі небезпечних відходів, об’єктів тваринного та рослинного світу чекаємо у нашому університеті.
- «Екологія садово-паркового господарства та ландшафтна архітектура»
Кваліфікація: бакалавр з екології, організатор садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури.
Тому, якщо Ви цікавитеся вирощуванням декоративних рослин, проектуванням квітників, озелененням та утриманням територій садів і парків – пропонуємо реалізовувати свої ідеї разом з нами.

Випускник може обіймати посади: інспектор з охорони природи, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, консультант (в апараті органів державної влади) з питань екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з природокористування, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, науковий співробітник, організатор садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури, інспектор прикордонного екологічного контролю, еколог в об’єднаній територіальній громаді.
Перелік конкурсних предметів:
1 Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або Географія

Другого (магістерського) рівня «Середня освіта (Географія)»
Кваліфікація: Магістр середньої освіти, вчитель географії, викладач
Якщо Ви безпосередньо бажаєте взяти участь у реформуванні середньої освіти та розвитку нової української школи, яка дозволяє вчителям-географам використовувати інноваційні підходи у викладанні природничих предметів та розширювати кругозір дитини з географічних наук або працювати викладачем у закладі вищої освіти – тоді Вам до нас.

Випускник може працювати викладачем у закладі вищої освіти, вчителем географії, природознавства; організатором позакласної та позашкільної виховної роботи; викладачем професійних закладів; науковим співробітником у сфері географії, географом, географом економістом, палеогеографом; фахівцем з міського та районного планування, з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з управління природокористуванням; екскурсознавцем, туризмознавцем, картографом, топографом. Може обіймати інженерні посади, пов’язані з відтворенням та охороною природних екосистем. Професіонали-географи можуть обіймати посади в органах місцевої влади, діяльність яких пов’язана з туризмом, охороною природи, регіональним розвитком та освітою.

Back to top