Акредитація

Протягом 22-24 травня 2019 р. на кафедрі екології, географії та туризму працювала експертна комісія МОН України з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів


* з напряму 6.040104 «Географія*» у складі:
- Браславська Оксана Володимирівна, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
- Булава Леонід Миколайович, професор кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат географічних наук.
* з напряму 6.010104 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» у складі:
- Сущенко Олена Анатоліївна, завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
- Коваленко Олександр Вікторович, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук.

22_01
22_02
22_03
22_04
22_05
22_06
22_07
22_08
22_09
22_10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Back to top