Сачук Роман Миколайович

Зміст

Біографія

   Сачук Роман Миколайович народився 30.03.1985 р. у с. Тучин Гощанського району Рівненської області. У 2002 році закінчив Тучинську загальноосвітню школу, а в 2008 році з відзнакою – факультет ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2010 році в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького здобув кваліфікацію магістра ветеринарної медицини та був закріплений здобувачем кафедри гігієни тварин для виконання кандидатської дисертації (за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія). У 2013 році захистив кандидатську дисертацію. 26.02.2020 року на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти та науки присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина.

 
Посади

2008-2009 рр. – провідний ветеринарний лікар лабораторії з вивчення хвороб коней Інституту епізоотології УААН (м. Рівне).
2009-2014 рр. – заступник директора, завідувач науково-дослідного відділу продуктивності у галузях сільського господарства Науково-дослідного центру «Рівнеагропромпродуктивність» Міністерства аграрної політики та продовольства України.
2014-2020 рр. – директор Дослідної станції епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН.
З 2020 р. – доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
З 15.09.2020 р. за сумісництвом – завідувач лабораторії з контролю якості, безпечності та реєстрації ветеринарних лікарських засобів і кормових добавок ТОВ «ДЕВІЕ».

 
Наукові інтереси

Вивчення хвороб тварин, умов їх утримання та розробка екологічно-безпечних способів та засобів профілактики захворювань.Реалізовані проекти

 

Вивчити особливості поширення гамазових, іксодових кліщів в умовах західного регіону України та їхню роль у розповсюдженні трансмісивних захворювань тварин (керівник державної тематики 38.01.04.01 Ф).
«Удосконалити способи профілактики метаболічних порушень в організмі корів у сухостійний та післяродовий періоди (керівник державної тематики, номер державної реєстрації 0119U000097).
«Розробити та впровадити екологічно безпечні способи профілактики акушерсько-гінекологічних патологій та дерматопатій у сільськогосподарських тварин» (керівник державної тематики, номер державної реєстрації 0119U000098).

 Підготовка наукових кадрів

Керівництво кандидатськими дисертаційними роботами Пепка В.О. "Санітарно-гігієнічна оцінка стану вольєрів для диких копитних та удосконалення технології функціонування вольєрних комплексів" та Кулініч О.В. "Фармако-токсикологічна характеристика аерозольного внутрішньоматкового препарату на основі хлоргексидину".

 Керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar 

ORCID: 

Scopus : 

Web of Science (WoS) : 

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Статті у наукових фахових виданнях України

1. Сачук Р.М. Клінічне дослідження дії екологічно безпечного препарату «Фітоспрей» при шкірних захворюваннях домашніх м’ясоїдних тварин / Р.М. Сачук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17; Ч. 2. – Вип. № 1 (61). – С. 297-302.
2. Гущук В.І. Оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування рослинного та тваринного походження в північних районах Рівненської області / В.І. Гущук, Р.М. Сачук, С.М. Катюха, І.В. Гущук // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – Вип. 28. – К., 2016. – с. 62-68.
3. Сачук Р.М. Ефективність «Фітоспрею» при лікуванні та профілактиці дерматитів дійок вимені та маститу у корів / Р.М. Сачук, С.В. Жигалюк, О.В. Збожинська, І.М. Лук’яник, Г.В. Сус, Н.В. Магрело, О.А. Кацараба // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – К., 2016. – Вип. 28. – С. 247-254.
4. Сачук Р.М. Розроблення нового аерозольного внутрішньоматкового препарату для ветеринарної практики «Цефтіозол» / Р.М. Сачук // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2017. – Вип. № 18, №2. – С. 482-487.
5. Пепко В.О. Гельмінтофауна диких копитних тварин: екологія, видовий склад, поширення / В.О. Пепко, С.В. Жигалюк Р.М. Сачук, І.Т. Гулик,// Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – Вип. 30. – К., 2017. – С.183-195.
6. Сачук Р.М. Дослідження толерантності аерозольного внутрішньоматкового препарату «Цефтіозол» на великій рогатій худобі / Р.М. Сачук // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – К., 2018. – Вип. 32 (2). – С. 479-486.
7. Сачук Р.М. Визначення параметрів гострої токсичності та подразнюючої дії вітамінно-мінерального препарату «Енерголіт» / Р.М. Сачук // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – К., 2018. – Вип. 33. – С. 109-117.
8. Сачук Р.М. Діагностика метаболічних зрушень в організмі корів у період сухостою та розробка превентивних заходів / Р. М. Сачук, О. А. Кацараба, О. Я. Дмитрів, Я. С. Стравський // Науковий журнал «Наукові горизонти». – Житомир, Житомирський національний агроекологічний університет, 2018. – № 9–10 (71). – С. 69-74.
9. Сачук Р.М. Ефективність препарату на основі ефірних олій та масляного розчину хлорофіліпту при гіперкератозі сосків вимені у корів / Р.М. Сачук // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – К., 2019. – Вип. 34. – С. 140-146.
10. Сачук Р.М. Діагностика метаболічних зрушень в організмі корів під час отелення та розробка превентивних заходів / Р. М. Сачук, С.В. Жигалюк, Я. С. Стравський, О. А. Кацараба, Н. В. Магрело, П.А. Нікітінський // Науковий журнал «Наукові горизонти». – Житомир, Житомирський національний агроекологічний університет, 2019. – № 6 (79). – С. 59-64.
11. Сачук Р.М. Новий мінеральний препарат для ветеринарної практики «Кальфомін» / Р.М. Сачук, С.В. Жигалюк, Я. С. Стравський, О.І. Чайковська, О. А. Кацараба, Н.П. Болтик // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2019. – Вип. № 20, №2. – С. 390-399.
12. Сачук Р.М. Ефективність комплексних схем профілактики післяродової патології корів / Р.М. Сачук, Я.С. Стравський, Ю.В. Горюк, С.В. Жигалюк // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія». – К., 2019. – Вип. 35. – С. 135-144.
13. Сачук Р.М. Якість та безпека кормів для корів у період сухостою та отелу в системі акушерської диспансеризації / Р. М. Сачук, Я. С. Стравський, С. В. Жигалюк, О. А. Кацараба, Ю.М. Мандигра // Науковий журнал «Наукові горизонти». – Житомир, Житомирський національний агроекологічний університет, 2019. – № 12 (85). – С. 39-47.
14. Жигалюк С.В. Особливості дезакаризації в умовах напіввільного утримання копитних / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Пепко В.О., Гунчак Ю.Р., Стравський Я.С., Пономарьова С.А. // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2019. Вип. 20 № 2. С. 268-275.
15. Сачук Р.М. Дослідження гострої токсичності, алергізуючої та місцево-подразнювальної дії ветеринарного препарату «Йодозол» / Р. М. Сачук, С. В. Жигалюк, І.М. Лук’яник, М.С. Мандигра, Я. С. Стравський, О. А. Кацараба // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина». – Харків, 2019. – №105. – С. 54-58.
16. Сачук Р.М. Особливості діагностики та лікування абсцесу матки у корів / Р.М. Сачук, Я.С. Стравський, О.А. Кацараба, В.В. Горюк, С.В. Жигалюк // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2020. – Вип. № 21, №1. – С. 175-183.
17. Стравський Я.С. Динаміка вмісту гемоглобіну, еритроцитів та індекси червоної крові корів у період тільності та їх діагностична значимість у прогнозуванні субінволюції матки / Я.С. Стравський, Р.М. Сачук, О.А. Кацараба, О.П. Панич // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2020. – Вип. № 21, №1. – С. 215-222.

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних:

18. Сачук Р.М. Дослідження ембріотоксичної дії препарату для зовнішнього використання «Мазь для ран» на лабораторних тваринах / Р.М. Сачук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19; № 78. – С. 162-166.
19. Сачук Р.М. Дослідження стабільності внутрішньоматкового аерозольного препарату «Йодозол» / Р.М. Сачук, О.А. Кацараба // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Т. 20; № 92. – С. 29-33.
20. Сачук Р.М. Дослідження толерантності розчину для внутрішньоматкового застосування «Йодозол» / Р.М. Сачук, О.А. Кацараба, Я.С. Стравський, С.В. Жигалюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2019. – Т. 21, № 94 – С. 15-19.
21. Sachuk R. M. Determination of the vitamin-mineral preparation «Energolit» stability for the treatment of metabolic disorders in animals / R. M. Sachuk // Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. – Kharkiv, 2019. – Volume 5 – Issue 1. – P. 10-13.
22. Сачук Р.М. Параметри хронічної токсичності розчину для внутрішньоматкового застосування «Йодозол» / Р.М. Сачук, О.А. Кацараба, Я.С. Стравський, С.В. Жигалюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2019. – Т.21, № 95– С. 139-143.
23. Sachuk R.M. Determination of toxicity indicators and assessment of the sensibilizing action of the preparation for the external use «Ointment for wounds» / R. M. Sachuk // Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. – Kharkiv, 2019. – Volume 5 – Issue 3. – P. 22-26.
24. Сачук Р.М. Моніторинг акушерської патології корів у сільськогосподарських підприємствах Рівненської області / Р.М. Сачук, О.А. Кацараба, Я.С. Стравський, С.В. Жигалюк, О.В. Кулініч, М.І. Кушнір // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2019. – Т. 21, № 96 – С. 117-123.
25. Sachuk R. M. Distribution, etiology and prevention of subclinical mastitis in cows / R. M. Sachuk, Ya. S. Stravsky, A. M. Shevchenko, O. A. Katsaraba, Ye. Ye. Kostyshyn, S. V. Zhyhalyuk // Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. – Lviv, 2019, Vol. 2, № 2. – P. 18-21.
26. Kisera Ya.V. Structural and functional features of the vermiform appendix at the tissue and cellular levels in rabbits after the introduction of immunobiological drugs / Ya.V. Kisera, Yu.G. Storchak, B.V. Gutyj, L.Ya. Bozhyk, N. Magrelo, Y. Sus, O. Dashkovskyy, V.I. Pryimych, U. Vus, L. Kit, R. Sachuk // Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. – Vol. 9 (2). – P. 217–226. (Фахова стаття у наукометричній базі Web of Science).
27. Prysiazhniuk N. Monitoring of morphological parameters of Cyprinidae liver / N. Prysiazhniuk, N. Grynevych, O. Slobodeniuk, O. Kuzmenko, L. Tarasenko, O. Bevz, O. Khomiak, A. Horchanok, B. Gutyj, O. Kulyaba, R. Sachuk, O. Boiko, N. Magrelo // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3), 162-167. (Фахова стаття у наукометричній базі Web of Science).
28. Sachuk R.M. Diagnostics of metabolic disorders in the cows’ organism by basic biochemical blood markers on the example of FG «Mriia», Rivne district, Rivne region / R. M. Sachuk // Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. – Kharkiv, 2019. – Volume 5 – Issue 4. – P. 5-8.
29. Sachuk R. M. Selection of the optimal composition of vegetable oil and chlorophyllipt oil components / R. M. Sachuk, Ya. S. Stravsky, YU. V. Horyuk, O. A. Katsaraba, S. V. Zhyhalyuk // Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. – Lviv, 2019, Vol. 2, № 3. – P. 18-21.
30. Pepko V.O., Velesik T.A., Sachuk R.M., Mandigra Yu.M., Zhigalyuk S.V. Zoohygienic and economic aspects of construction and operation of the average complex for the conservation of wild haves // Ukrainian Joyrnal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2019. – Vol. 2 № 2 P. 37-40, doi: 10.32718/ujvas2-2.08.
31. Pepko V.O. Environmental and sanitary ang hygienic aspects of the prevention of wild helminthosis in the contemporary climate change / Pepko V.O., S.V. Zhigalyuk, Sachuk R.M. // Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2019. – Vol. 2. – № 3 P. 43-47.
32. Сачук Р.М. Поширення акушерської патології корів у провідних сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області / Р.М. Сачук, Я.С. Стравський, А.М. Шевченко, О.А. Кацараба, С.В. Жигалюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2020. – Т. 22, № 97 – С. 181-186.
33. Sachuk R.M. Efficacy of application for formal hygiene of the «Forticept» series in the prevention of subclinical mastitis in cows / R. M. Sachuk, Ya. S. Stravsky, A. M. Shevchenko, O. A. Katsaraba, S. V. Zhigalyuk // Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. –Kharkiv, 2020. – Volume 6 – Issue 1. – P. 12-19.

Наукові видання інших держав


34. Сачук Р.Н. Диагностика метаболических нарушений в организме коров в период сухостоя / Р.Н. Сачук, С.В. Жыгалюк, Я.С. Стравский, П.А. Никитинский, О.А. Кацараба // Ученые записки Учреждения образования «Витебская Ордена «Знак Почета» Государственная академия ветеринарной медицины», 2019. Т. 55, Вып. 1. С. 85–88.).

Навчальні посібники


35. Грицик О.Б. Основи екологічної токсикології: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / О.Б. Грицик, Р.М. Сачук, Ю.О. Грицик. – Рівне, РДГУ, 2016. – 120 с. (Здобувач опрацював матеріал та підготував його до друку).
36. Трохимчук І.М. Біотехнологія з основами екології: навчальний посібник / І.М. Трохимчук, Н.В. Плюта, І.П. Логвиненко, Р.М. Сачук. – К.: Видавничий дім “Кондор”, 2019. – 304 с.

Методичні рекомендації


37. Рекомендації щодо застосування фітопрепарату «Мазь для ран» у ветеринарній дерматології / Р.М. Сачук, С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, М.С. Мандигра, С.М. Катюха, О.А. Кацараба. – К.: Аграр. наука, 2019. – 32 с.
38. Рекомендації щодо застосування вітамінно-мінерального препарату «Енерголіт» у ветеринарній медицині / Р.М. Сачук, С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, М.С. Мандигра, Л.В. Калиновська, О.А. Кацараба, Н.В. Магрело, Г.В. Сус, Л.Є. Костишин. – К.: Аграр. наука, 2019. – 48 с.
39. Методичні рекомендації щодо отримання якісного молока та профілактики маститів великої рогатої худоби / А.М. Шевченко, Я.С. Стравський, Р.М. Сачук. – К.: Аграр. наука, 2019. – 76 с.
40. Рекомендації щодо застосування йодовмісного внутрішньоматкового розчину у ветеринарному акушерстві / Р.М. Сачук, С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, С.А. Ничик, О.А. Кацараба, Г.В. Сус, С.А. Пономарьова, П.А. Нікітінський. – К.: Аграр. наука, 2019. – 38 с.
41. Методичні рекомендації щодо будівництва та експлуатації вольєрів з утримання і розведення диких копитних тварин / Пепко В.О., Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Велесик Т.А., Мандигра М.С., Магрело Н.В., Сус Г.В. – К.: Аграр. наука, 2019. – 48 с.

Патенти України на корисну модель:


42. Патент на корисну модель № 103271 Україна, МПК 2015.01, А61К 31/00, А61К 31/185 (2006.01), А61К 31/195 (2006.01). Комплексний препарат для регуляції мінерального обміну «Кальфомін» / І. М. Дмитрієв, А. О. Лазуткіна, Р. М. Сачук, С. В. Жигалюк, І.М. Лук’яник; заявник і патентовласник Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН – № u 2015 05522; заявка 04.06. 2015; опубл. 10.12.2015; Бюл. № 23. – 4 с.
43. Патент на корисну модель № 105748 Україна, МПК 2016.01, А61D 7/00, А61К 31/00, А61К 47/44 (2006.01), А61К 9/12 (2006.01). Препарат для профілактики та лікування захворювань шкіри у тварин / Р. М. Сачук, А. О. Лазуткіна, І. М. Дмитрієв, С. В. Жигалюк, С.М. Катюха, І.М. Лук’яник, О.А. Кацараба; заявник і патентовласник Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН – № u 2015 06485; заявка 01.07. 2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. № 7. – 4 с.
44. Патент на корисну модель № 113784 Україна, МПК 2016.01, А61K 9/06, А61К 8/97, А61К 36/15 (2006.01), А61К 36/36 (2006.01), А61К 36/61 (2006.01). Мазь для ран – препарат для профілактики та лікування захворювань шкіри / Р. М. Сачук, В. М. Твердий, С. В. Жигалюк, І. М. Дмитрієв, Я.С. Стравський, С.М. Катюха; заявник і патентовласник Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН – № u 2016 09109; заявка 29.08. 2016; опубл. 10.02.2017; Бюл. № 3. – 4 с.
45. Патент на корисну модель № 127501 Україна, МПК 2018.01, А61K 9/12, А61К 31/00, А61Р 31/02 (2006.01), А61Р 31/04 (2006.01). Аерозольний препарат цефалоспоринового ряду для профілактики та лікування післяродових внутрішньоматкових інфекцій у тварин / Р. М. Сачук, С. В. Жигалюк, В. М. Твердий, Я.С. Стравський, С.М. Катюха, О.А. Кацараба, Г.В. Сус, Н.В. Магрело; заявник і патентовласник Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН – № u 2018 00603; заявка 22.01. 2018; опубл. 10.08.2018; Бюл. № 15. – 4 с.
46. Патент на корисну модель № 140572, МПК МПК (2020.01) A01N 25/00, A01K 1/04 (2006.01) (2020) / Спосіб лікувально-профілактичної дезакаризації копитних тварин / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Пепко В.О., Жигалюк М.В. ; заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України; заявл. 10.06.2019. – № u 2019 06490; опубл. 10.03.2020. бюл. № 5. 2 c.
47. Патент на корисну модель № 141808 Україна, МПК 2020.01, А61K 31/00, А61Р 3/00. Спосіб профілактики кетозу корів у сухостійний період / Р. М. Сачук, С. В. Жигалюк, Я.С. Стравський, О.А. Кацараба, П.А. Нікітінський, І.М. Лук’яник, Г.В. Сус, Н.В. Магрело; заявник і патентовласник Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН – № u 2019 10667; заявка 28.10. 2019; опубл. 27.04.2020; Бюл. № 8. – 4 с.

Завершені наукові розробки – технічні умови:


48. Твердий Ю.М., Лазуткіна А.О., Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Твердий В.М. Технічні умови України 10.9-24175690-030:2019. «Бленд вітамінний для ВРХ 0,2%», Затверджені ТзОВ «ДЕВІЕ» від 20.03.2019 та погоджені ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок від 29.03.2019. – 20 с.
49. Сачук Р.М., Жигалюк С.В., Стравський Я.С., Величко В.О., Твердий В.М. Технічні умови України 10.9-24175690-031:2019. «Бленд вітамінно-мінеральний для ВРХ 0,3%», Затверджені ТзОВ «ДЕВІЕ» від 05.09.2019 та погоджені ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок від 20.09.2019. – 21 с.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Back to top