Трохимчук Ірина Михайлівна

Зміст

Біографія

Трохимчук Ірина Михайлівна

Освіта:

  • З 1985 по 1990 рр. – Волинський державний педагогічний інститут ім. Л.Українки, природничо-географічний факультет, спеціальність «Географія і біологія».
  • 2014 рік – захист кандидатської дисертації «Формування екологічної вихованості учнів основної школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх навчальних закладах», спеціальність – 13.00.07 – теорія і методика виховання (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини).
  • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та здоров’я людини (Рівненський державний гуманітарний університет).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування екологічної вихованості учнів основної школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх навчальних закладах» (захист в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини у 2014 році).

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT INNOWACJI NAUKA-EDUKACJA-ROZWOJ W WARSZAWIE : «CERTIFICATE OF TRANING №148» for excellent execution of training course "Ecology and Nature Environment Protection" in the International «Science – Education – Development» (Warsaw, Poland) 2016.Посади
 
Наукові інтереси

  • екологічна освіта і виховання;
  • флористико-фауністичне районування;
  • технологія рекомбінантних ДНК;
  • популяційна генетика.
Реалізовані проекти

Підготовка наукових кадрів

Автор 93 наукових та методичних праць.

 Список основних наукових та навчально-методичних праць

Навчальні посібники


1. Екологія : Навчальний посібник / [Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай, С.О. Глінська, І.М. Трохимчук, О.А. Деркач] ; за редакцією С.М. Лико. – 2-ге вид. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 300 с. Рекомендовано МОН України (протокол №1/11 від 17.05.2010).
2. Трохимчук І.М. Біогеографія: підручник для студентів спец.: 014.07 Середня освіта (Географія), 014.05 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія / І.П. Логвиненко, І.М. Трохимчук., С.О. Глінська., Н.В. Плюта – Рівне: РДГУ, 2019.
3. Трохимчук І.М. Методика навчання географії в школі та позакласної роботи: навч. посібник. / Г.П. Пустовіт, О.П. Войтович, В.О. Мартинюк, М.І. Костолович, І.М. Трохимчук. – Рівне, 2019. – 94 с.
4. Войтович О.П. Краєзнавчо-туристична робота: навчальний посібник для студентів спец. 014.07 Середня освіта (Географія) та 015 Професійна освіта. Сфера обслуговування (Туризм) / Войтович О.П., Костолович М.І., Трохимчук І.М. – Рівне: РДГУ, 2019.

Статті у фахових виданнях, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій


1. Трохимчук І.М. Теоретичні засади формування екологічної вихованості учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів / І.М. Трохимчук, Н.Б. Грицай // International Scientific and Practical Conference «World Science ». – Proceedings of the III International Scientific and Practical Conf. «Scientific Issues of the Modernity» (April 27, 2017, Dubai, UAE). – № 5(21). – Vol.3. – P. 58–62. (Copernicus).
2. Trochymchuk I.M. Structure of some rare flora species populations in conditions of Volhynian Upland / I.P. Lohvynenko, S.M. Lyko, I.M. Trochymchuk, O.I. Portukhay // Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. – 9(1). – С. 102-114. (Web of Science).
3. Трохимчук І. М. Методологія та організація наукових досліджень з географії в середній школі за міжнародним науково-освітнім проектом GLOBE. Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах : проблеми, пошуки, перспективи : Збірник наукових праць ; за ред. проф. Д. В. Лико / Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне: РДГУ, Видавець О. Зень, 2020
4. Трохимчук І., Якута О., Шостак О. Використання активних методів навчання географії. «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії. Збірник наукових праць. Переяслав, 2020. С. 61-63.

 E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Back to top