Мартинюк Галина Валентинівна

Зміст

Біографія

Мартинюк Галина Валентинівна народилася 24 серпня 1965 року. Освіта: 1982-1987рр.: Львівський державний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, хімічний факультет, фізична та колоїдна хімія.

Кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія», доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету, керівник гуртка «Хімія» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

Тема дисертаційної роботи: «Фізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями» (2008 р.). Науковий керівник: Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 р. отримала вчене звання доцент.

Автор близько 100 наукових робіт, в тому числі 2-х навчальних посібників з грифом МОН, 1 монографії, 60 статей та 2-х авторських свідоцтв на винаходи.

Тема докторської дисертації «Фізико-хімічні основи формування полімерних композиційних наноматеріалів з контрольованими функціональними властивостями».

 
Посади
2006 р. - доцент кафедри методики викладання фізики та хімії Рівненського державного гуманітарного університету.
2014 р. - доцент кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

фізико-хімія електропровідних полімерів, фізико-хімія наповнених епоксидних композитів, гібридні нанокомпозити
Реалізовані проекти

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1992 р.)
Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2014 р.)
Підготовка наукових кадрів

Як науковий керівник гуртка «Хімія» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді підготувала понад 30 призерів ІІ та 6 призерів III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Один із учнів - Корень Ярослав захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 02.00.04 «фізична хімія».
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LT5EpWkAAAAJ

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-8654-3510

Scopus : https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Web of Science (WoS) : https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E2QTpFF3ZdI2EdRYmF4&rurl=https%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3Fproduct%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26preferencesSaved%3D%26SID%3DE2QTpFF3ZdI2EdRYmF4


Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Мартинюк Г. Віскозиметричне дослідження розинів поліаміноаренів / Г.Мартинюк, О. Аксіментьєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» Хімічні науки.−2014.− №20. − С. 33−37.

2. Мартинюк Г. Мартинюк Вплив природи наповнювача на хімічну стійкість і мікротвердість плівок наповнених епоксидних композитів / Г. Мартинюк, В. Закодонський, Н. Скорейко, О. Аксіментьєва // Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.− 2015.− Т.16. − №3. − С.528− 533. Index Copernicus.

3. Мартинюк Г. Синтез і електричні властивості композитів поліаніліну з частинками силіцій(IV) оксиду / Г. Мартинюк, О. Аксіментьєва,  В. Богатирьов [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,  Серія ”Хімія”.−   2015.−№22.−С.11−14.

4. Мартинюк Г.В. Вплив наповнювачів на процес полімеризаційного отримання епоксидних композитів / Г.В Мартинюк // Первый независимый научный вестник. Перспективы и направления развития современной науки. 2015. − №1. − Ч2. − С.36−39.

5. Мартинюк Г. Вплив природи наповнювача на хімічну стійкість і мікротвердість плівок наповнених епоксидних композитів / Г. Мартинюк, В. Закодонський, Н. Скорейко, О Аксіментьєва // Фізика і хімія твердого тіла. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.− 2015.− Т.16. − №3. − С.528− 533.

6. Мартинюк Г. Метаболічний синдром – деякі особливості патогенезу та його вплив на розвиток артеріальної гіпертензії / Г.В. Мартинюк, Н.Т. Скорейко, Р.С. Скорейко, С.С. Скорейко // Буковинський медичний вісник. – 2016.- ТОМ 20, № 2 (78). - С.85-87.

7. Мартинюк Г. Вплив природи затверджувача на процес отвердіння епоксидних композитів Вісник Львів. Ун-у.сер.Хім.-  2016.-вип.57. Ч.2. С488-504.

Монографії

1. Мартинюк Г.В. Наповнені епоксидні компаунди: Фізико-хімічні властивості.. Монографія. - Рівне: О. Зень, 2016. - 132 с.  (Монографія).

2. Розділ у закордонній монографії О. I. Aksimentyeva, О. I. Konopelnyk, G. V. Martyniuk, and O. M. Yevchuk. Synthesis and Physical–Chemical Properties of Composites of Conjugated Polyaminearenes with Dielectric Polymeric Matrixes. // Computational and Experimental Analysis of Functional Materials / Oleksandr V. Reshetnyak, Gennady E. Zaikov (Eds.) [Series: AAP Research Notes on Polymer Engineering Science and Technology]. - Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, CRC Press (Taylor@ Francis Group), 2016. - P. 331-370.  
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top