Костолович Марія Ігорівна

Зміст

Біографія

Костолович Марія Ігорівна народилася 3 вересня 1978 року в м. Рівне.
У 1995 році закінчила загальноосвітню середню школу І-ІІІ ступенів м. Добромиль Львівської області. У 2000 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Початкове навчання і біологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і біології.
З 2000 року працює в РДГУ.
У 2010 році в Миколаївському державному університеті ім. В.О. Сухомлинського захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи» (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Топузов О.М.).
Посади

Станом на 2019 р. – доцент кафедри екології, географії та туризму РДГУ .

 
Наукові інтереси

Теорія і практика екологічної освіти
Краєзнавство
Освіта для сталого розвитку
Реалізовані проекти

Співзасновник громадської організації «Регіональний центр екологічної освіти та інформації».
Підготовка наукових кадрів

Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0890-5336

Scopus : https://www.elsevier.com/

Web of Science (WoS) : http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?errorKey=&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&viewType=input&preferencesSaved=&SID=C3w1dhWXIagHdgqA3i4&rurl=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3FerrorKey%3D%26product%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26viewType%3Dinput%26preferencesSaved%3D%26SID%3DC3w1dhWXIagHdgqA3i4

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Костолович М.І. Проблема активізації творчого потенціалу особистості в історико-генетичному контексті / М.І. Костолович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 22 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма «Планетар», 2009. – С.42 – 47.
2. Костолович М.І. Зміст та структурування краєзнавчого матеріалу у загальноосвітній школі / М.І. Костолович // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2009. – Вип. 9. – С. 423 – 427.
3. Костолович М.І. Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи / М.І. Костолович // Рідна школа. – 2010. – №3. – С. 64 – 66.
4. Костолович М.І. Теоретичні основи процесу активізації творчого потенціалу підлітків / М.І. Костолович // Освіта Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 30 – 37.
5. Костолович М.І. Дослідження рівнів сформованості творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи / М.І. Костолович // Нова педагогічна думка. – Рівне: Науково-методичний журнал РОІППО. – 2010. – № 4. – С. 104 – 111.
6. Костолович М.І. Теоретико-практичний аспект розвитку творчих здібностей підлітків у процесі здійснення краєзнавчої роботи / М.І. Костолович // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С.182 − 192.
7. Костолович М.І. Краєзнавча спрямованість екологічної освіти та виховання як важливий механізм забезпечення стійкого розвитку / М.І. Костолович // Науковий вісник. Серія «Педагогіка та психологія». – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – Вип. 573. – С. 69 – 77.
8. Лико Д.В. Організація самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Радіоекологія»/ Д.В. Лико, М.І. Костолович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць/ Серія «Сільськогосподарські науки». – Рівне: НУВГП, 2013. – Випуск 2 (62). – С. 224 – 233.
9. Костолович М.І. Роль екологічних досліджень у вивченні та збереженні природи рідного краю / М.І. Костолович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Збірник наукових праць / Серія «Біологія». – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – Вип.4 (57) − С. 61 – 65.
10. Ойцюсь Л.В. Перспективи розвитку сільського туризму в регіоні / Л.В. Ойцюсь, М.І. Костолович // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць / Серія «Сільськогосподарські науки». – Рівне: НУВГП, 2013. – Випуск 2 (62). – С. 233 – 240.
11. Костолович М.І. Основні тенденції розвитку екологічної освіти в Україні / М.І. Костолович // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: Збірник наукових праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Рівне, 21-23 жовтня 2015 р. / Рівненський державний гуманітарний університет; за ред. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 101-102.
12. Костолович М.І. Оптимізація освіти в умовах сталого розвитку / М.І. Костолович., О.П. Войтович, Д.В. Лико // Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (13-14 квіт. 2016 р., Київ). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 112-113.
13. Костолович М.І. Рекреаційний потенціал природоохоронних об’єктів Рівненської області / М.І. Костолович // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: збірник наук. праць Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20-22 жовтня 2016р., Рівне). – Рівне, 2016. – С.38 – 41.
14. Костолович М.І. Перспективи туристичної діяльності у сільському середовищі / М.І. Костолович // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: збірник тез І Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2017 р., Березне). – Рівне, 2016. – С.41–42.
15. Костолович М.І. Ділова гра як засіб підготовки до професійної діяльності / М.І. Костолович, Л.В. Ойцюсь, І.П. Зиль // Регіональні екологічні проблеми в умовах сталого розвитку: Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18 – 20 жовтня 2018р.). – Рівне, 2018. – С. 232 – 236.
16. Лико Д.В. Роль громадських організацій у популяризації освіти для сталого розвитку / Д.В. Лико, М.І. Костолович, О.П. Войтович // Vinsmarteco / за науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця : КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 35–37.
17. Лико Д.В. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації. Навчальний посібник / Д.В. Лико, М.І. Костолович, О.П. Войтович. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 204 с.
18. Костолович М.І. Асистентська практика: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти ступеня магістра зі спец. 101 Екологія / М.І. Костолович, Н.В. Денисюк, Л.В. Ойцюсь. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 172 с.
19. Костолович М.І. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Туристично-краєзнавча робота в позашкільних навчальних закладах» для студентів спец. «Географія». – Рівне: РДГУ, 2018. – 58 с.
20. Костолович М.І. Туристичне країнознавство: навч. посіб. для студентів спец.: 014 Середня освіта (Георгафія) та 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) /М.І. Костолович, О.П. Войтович, Н.В. Герман. – Рівне: РДГУ, 2018. – 156 с.
21. Войтович О.П. Туристично-краєзнавча робота: навч. посіб. для студентів спец.: 014 Середня освіта (Георгафія) та 015 Професійна освіта Сфера обслуговування (Туризм) / О.П. Войтович, М.І. Костолович, І.М. Трохимчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 122 с.
22. Пустовіт Г.П. Методика навчання географії : навч. посіб. для студентів спец. 014 Середня освіта (Георгафія) / Г.П. Пустовіт, О.П. Войтович, В.О. Мартинюк, М.І. Костолович, І.М. Трохимчик. – Рівне: РВВ РДГУ, 2019. – 117 с.

 
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Back to top