Лико Дарія Василівна

Зміст

Біографія

Народилася 19 лютого 1947 року в селі Черемхів Коломийського району Івано-Франківської області. 

Освіта:

Львівський сільськогосподарський інститут, агрономічний факультет (1969 р.), спеціальність – агрономія, кваліфікація – вчений агроном–меліоратор.
1971–1974 рр. — аспірант кафедри меліоративного ґрунтознавства та землеробства Українського інституту інженерів водного господарства.

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук (1991 р.), спеціальність - 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

Тема дисертації: «Научно-практические основы окультуривания мелиорируемых торфяных почв Полесья УССР".

Вчене звання: професор кафедри меліоративного грунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства (1991 р.).

Участь у наукових товариствах та громадська робота:

    Член робочої групи з розробки галузевих стандартів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010605 «Радіоекологія» (2014р.); член навчально-методичної комісії МОН України за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальностей: 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010605 «Радіоекологія» (2015р.); дійсний член (академік) Української Екологічної Академії наук; член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету водного господарства і природокористування із захисту кандидатських дисертацій за спец. 06.01.03 - агрофізика та агроґрунтознавство; входить до складу науково-технічної ради з оцінки екологічних ризиків для здоров'я населення в м. Рівному при міському голові; Член науково-технічної ради Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»; входить до складу науково-технічної ради Рівненського державного гуманітарного університету; Засновник Громадської організації «Регіональний центр екологічної освіти та інформації»; член робочої групи Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації з питання розроблення Проекту створення національного природного парку «Нобельський» та обговорення картографічного матеріалу»; дійсний член Українського Географічного Товариства; член робочої групи з підготовки пропозицій до Національного плану управління відходами Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації; входить до складу консультативно-дорадчого органу «Рада басейну річки Устя»; входить до складу робочої групи з розроблення Регіонального плану управління відходами в Рівненській області до 2030 року; учасник сумісного засідання комісії з екології, ОНС та ЗП НМР МОН України і консорціумі Темпус-проекта «Рамка кваліфікації в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах» - QANTUS з обговорення основних засад формування секторальної рамки кваліфікації в галузі «Навколишнє середовище»; член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія» серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (2017-2019 рр. -Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Підвищення кваліфікації:

Заклад освіти «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна» (21.09.2015 р. – 30.09.2015 р.).
Національний університет водного господарства та природокористування (15.12.2018 р. – 15.01.2019 р.).
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (12.02.2019 р. – 12.08.2019 р.).

ІІ Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (5-6 липня 2021) /45 год./
Посади

1969 – 1971 рр. – старший лаборант відділу землеробства Передкарпатської сільськогосподарської дослідної станції у місті Дрогобич Львівської області;
1971 – 1974 рр. – навчалася в очній аспірантурі Українського інституту інженерів водного господарства (м. Рівне);
1974 – 1976 рр. – призначена на посаду завідувача лабораторії кафедри ґрунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства;
1976 – 1980 рр. – асистент кафедри ґрунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства;
1980 – 1982 рр. – старший викладач цієї ж кафедри;
1982 – 1988 рр. – доцент кафедри меліоративного грунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства;
1988 – 1990 рр. – завідувач кафедри меліоративного грунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства;
1990 – 1998 рр. – професор цієї ж кафедри, завідувач;
1998 – 2000 рр. – декан факультету менеджменту Української державної академії водного господарства м. Рівне;
2000 2006 рр. – завідувач, професор кафедри біології та прикладної екології Рівненського державного гуманітарного університету;
2006 – 2009 рр. – декан психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету;
2009 – 2019 рр. - завідувач кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
Наукові інтереси

Проблеми радіоекології, зокрема виявлення особливостей ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях Західного Полісся України; розробка наукових основ створення високопродуктивних меліорованих земель та отримання екологічно чистої продукції на забруднених радіонуклідами територіях і втілення у сільськогосподарську практику методу комплексних колоїдно-хімічних меліорацій; розробка теорії структурних та колоїдно-хімічних меліорацій торфових ґрунтів і ґрунтів легкого гранулометричного складу для зони Західного Полісся України.

 

Реалізовані проекти

Керівник наукової школи «Відтворення родючості грунтів та збалансоване природокористування».
Автор теорії колоїдно-хімічних меліорацій ґрунтів Західного Полісся України.
Розробник чотирьох реальних технологічних проектів на структурну меліорацію, які були впроваджені в господарствах Волинської та Рівненської областей на площі понад 200 га, що забезпечило зменшення ерозійних та деградаційних процесів торфових ґрунтів і прибавку врожаю вирощуваних культур на 30-50%.
Автор проекту «Вплив на живі організми та екосистеми токсикантів групи полімерних похідних гуанідину» (термін виконання з 1.01.2018 р. по 31.12.2020 р.).
Голова робочої групи з розробки стратегії та плану соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2022 роки;
Керівник кафедральної бюджетної наукової теми "Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу зони Західного Полісся України" (Державний реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01. 2016-12.2020 р.).
Керівник науково-дослідної теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (Державний реєстраційний номер 0119U000510), термін виконання 01.02. 2019 - 02.2023 р.).

Член Українського географічного товариства (протокол зборів Рівненського відділу УГТ №2 від 07.06. 2014 р. Довідка №12 від 11.09.2018 р.).

Державні, відомчі та інші нагороди

Ветеран праці (1987р.), Лауреат премії ім. В.І. Вернадського (1995р.), Заслужений працівник народної освіти України (1997р.), пам’ятний знак «Екологія та природні багатства України – 2006», медаль М.В. Ломоносова (2010р.), Статуетка "Менеджер науки – 2011" (2012 р.); статуеткою "Успішна жінка 2011» (2012 р.), орден «30 років пам’яті ЧАЕС 1-го ступеню» (2016р.), Почесний орден «Берегиня України» міжнародного проекту «Я-українка» (2017 р.); диплом „Лідер природоохоронної діяльності” за участь в урочистостях, присвячених презентації книги „Екологія та природні багатства України” (2006 р.), диплом Голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи як учасник загальноукраїнського проекту „Екологія та природні багатства України”; диплом Федерації професійних спілок Рівненської області, Спілкою жінок Рівненщини за перемогу у номінації "До вершин науки" конкурсу "Успішна жінка" та статуеткою "Успішна жінка 2011" (2011 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та Наукової ради Рівненської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян та з нагоди святкування десятиріччя; Грамота Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки за високий професіоналізм, сумлінну працю в галузі освіти (2008, 2009 рр.); Почесна Грамота Всеукраїнської екологічної ліги за вагомий внесок у науково-дослідну роботу в галузі охорони навколишнього середовища та розвиток громадського екологічного руху (2010 р.); Почесна Грамота Міністерства екології та природних ресурсів за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок в науково–просвітницьку роботу та підготовку висококваліфікованих спеціалістів з радіоекології (квітень 2013 р.); Подяка Всеукраїнської громадської організації "Чиста хвиля", (Експертний центр "Укрекобіокон") за високий професіоналізм та активну громадську позицію, організацію плідної співпраці з громадами, участі у вирішенні проблем із захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку, а також за активну участь у проведенні науково–практичній конференції "Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища (2013 р.); Грамота Міністерства екології та природних ресурсів (Громадська рада) за високий професіоналізм та активну громадську позицію, гуманність, мужність, честь, розв'язання важливих проблем охорони здоров'я людини, організацію плідної співпраці з громадами, поширення екологічно сталої моделі розвитку та охорони навколишнього середовища (2013 р.), почесна грамота (Громадська рада при Мінприроди, ГО «Центр сучасних інновацій, Асоціація молодих екологів України) за науково-теоретичну діяльність і змістовне представлення результатів роботи на Всеукраїнській конференції «Раціональне використання та охорона природних ресурсів України в контексті сталого розвитку» (2016 року); Диплом Міністерства екології та природних ресурсів України «Еколог року-2017» за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок в наукову-просвітницьку роботу , підготовку висококваліфікованих спеціалістів з екології, а також за наукові досягнення з вирішення проблем охорони природного середовища» 2017 р.); Грамота обласної державної адміністрації Управління культури і туризму за значні досягнення в розвитку освіти, науки, культури і туризму в Рівненській області, підготовці висококваліфікованих кадрів з туризму, вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження наукових досліджень та з нагоди 5-річчя кафедри кризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування (березень 2018 р.); Подяка Радіобіологічного товариства України та комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди за активну участь у національно-патріотичному вихованні молоді та з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, дня Захисника Вітчизни, дня Українського козацтва, за вагомі внески у вирішенні проблем охорони довкілля, активну громадську позицію, а також організацію науково-практичної конференції з міжнародною участю (жовтень 2018р.); Грамота Міністра екології та природних ресурсів України, Голови комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди (№1 від 19.11. 2018 року) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок в науково-просвітницьку роботу, підготовку висококваліфікованих спеціалістів з екології, і науково-теоретичну діяльність та змістовне представлення результатів роботи на науково-практичній конференції «Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку», а також за наукові досягнення з вирішення проблем охорони природного середовища (2018 р.); Грамота Державної екологічної інспекції Поліського регіону, Голови комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди за за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок в охороні навколишнього середовища, підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі екології та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.), Почесна Грамота РДГУ за підготовку переможця Всеукраїнської студентської олімпіади (2019р.).
Підготовка наукових кадрів

Керівник 10 захищених кандидатських дисертацій:

1. Фурман В.М. Структурні меліорації як фактор підвищення родючості осушених торфових грунтів Західного Полісся: автореф. дис. … канд. с.-г. наук / В.М. Фурман ; Український науково–дослідний інститут гідротехніки і меліорації. - Київ, 1989.
2. Кузнецова Т.О. Вдосконалення технології внесення сапропелю з метою підвищення родючості грунтів в умовах Західного Полісся України: Автореф. дис. … канд. техн. наук : 06.01.02 - меліорація та зрошувальне землеробство / Т.О. Кузнецова ; Український інститут інженерів водного господарства. - Рівне, 1992.
3. Новачок О.М. Бонітування меліорованих мінеральних грунтів Західного Полісся України: автореф. дис... канд. с.-г. наук / О.М. Новачок ; Український інститут інженерів водного господарства. - Рівне, 1993.
4. Сорока В.С. Окисно-відновні процеси торфових грунтів Полісся України при проведенні структурних меліорацій: автрореф. дис. … канд. с.-г. наук / В.С. Сорока ; Український інститут інженерів водного господарства. - Рівне, 1993.
5. Бондарчук С.П. Агроекологічні основи освоєння та раціонального використання вироблених торфовищ Західного Полісся України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.00.03 - агрофізика та ґрунтознавство / С.П. Бондарчук ; Українська державна академія водного господарства. - Рівне, 1997.
6. Клименко О.М. Розробка технології меліорації забруднених радіонуклідами грунтів внесенням меліорантів у суспензійному стані: автореф. дис. … канд. тех. наук : 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації / О.М. Клименко ; Рівненський державний технічний університет. – Рівне, 2002.
7. Володимирець В.О. Антропічна трансформація видового складу флори осушених територій у зв'язку з процесами синаптропізації: автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.05 – ботаніка / О.В. Володимирець; Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. - Київ, 2003.
8. Гущук І.В. Закономірності формування стану здоров’я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області: автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (медичні науки) / І.В. Гущук ; Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України". – К., 2010.
9. Ойцюсь Л.В. Адвентивна фракція флори Волинського Полісся: автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.05 – ботаніка / Л.В. Ойцюсь ; Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. – Київ, 2011.
10. Каськів М.В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне: автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.05 – ботаніка / М.В. Каськів ; Інститут агроекології і природокористування НААН. – Київ, 2015.
Авторські профілі

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=OH8qWJgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID : https://orcid.org/0000-0003-0184-0549

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові праці за 2014-2019 рр.

Монографії

1. Лико Д.В. Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу. Монографія / М.О. Клименко, Д.В. Лико, А.М.Прищепа, М.В.Каськів – Рівне: НУВГП, 2018.- 187 ст. Рекомендовано Вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №7 від 29 08.2016 р.).
2. Метод ґрунтово-геохімічних катен у дослідженнях водозборів Волинського Полісся. Монографія / [Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, С.М. Лико, О.І. Портухай, І.В. Зубкович]. – Рівне: Видавець О. Зень, 2019 р.

Навчальні та навчально-методичні посібники

1. Лико Д.В. Геологія, геоморфологія, метеорологія, гідрологія, ландшафтна екологія: поняття, терміни, категорії. Навчальний посібник для студентів-екологів ВНЗ, що вивчають цикл еколого-географічних дисциплін / Лико Д.В., Мартинюк В.О. – Рівне, РДГУ, 2014 р.
2. Екологія: Навчальний посібник / [Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, С.О.Глінська, І.М.Трохимчук, О.А.Деркач] за редакцією С.М.Лико. – 2-ге вид. - Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2015. – 304 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – протокол № 1/11 від 17 травня 2010р.).
3. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: навчально-методичний посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, В. І. Долженчук, О. І. Портухай - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 670 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Протокол №1/11-17592 від 04.12. 2015 р.).
4. Лико Д.В. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації. Навчальний посібник / Д.В. Лико, М.І. Костолович, О.П. Войтович - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 304 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №14 від 29 жовтня 2015 р.); рекомендовано Міністерством освіти і науки України, гриф надано рішенням №1/11-17790 від 09.12.2015р.).
5. Войтович О.П. Основи промислового та сільськогосподарського виробництва: підручник / О.П. Войтович, Д.В. Лико. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.- 388 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №7 від 29.06.2017 р.)).
6. Лико Д.В. Грунтознавство з основами геології: навчальний посібник / Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І. - Рівне: видавець О.Зень, 2019. – 140с. (Рекомендовано Вченою радою РДГУ (Протокол №2 від 28.02. 2019р.).
7. Лико Д.В. Географія грунтів з основами грунтознавства: навчальний посібник / Лико Д.В., Суходольська І.Л., Портухай О.І. Рівне: видавець О.Зень, 2019. – 162с. (Рекомендовано Вченою радою РДГУ (Протокол №2 від 28.02. 2019р.)).
8. Фізика: підручник для екологів та біологів / Новоселецький М.Ю., Нечипорук Б.Д., Лико Д.В., Лико С.М. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №1/11-16648 від 30.12. 2016 р.). – 376 с

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Лико Д.В. Ефективні механізми підвищення якості підготовки студентів-екологів / Д.В. Лико. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 10 (53). – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 164 – 168.
2. Проблеми застосування органічного землеробства на території Рівненської області / Клименко М.О., Лико Д.В., В.І. Долженчук, Н.В., Долженчук. - Вісник НУВГП: зб. наук. прац. - Рівне, 2014. – Вип. 1 (65). – С. 3-8.
3. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ) / [Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, С.М. Лико, та ін.]. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – Харків, 2015. – Вип. 13. – С. 26–38.
4. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).
5. The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis / [Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., and others] // Agrology, 1(3), 2018. – Р.247-253 (Copernicus).
6. Лико Д.В.Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області / Лико Д.В., Лико С.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Якута О.О. - Вісник НУВГП, випуск 2 (82). – 2018. – С. 31-45.
7. Лико Д.В. Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера Острівське (Волинське Полісся)/ Д.В.Лико, І.В.Зубкович, В.О.Мартинюк, С.М.Лико // Вісник НУВГП - Випуск 2 (82). – 2018. – С. 3-14.

Наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, Scopus або Web of Science Core Collection

1. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).
2. The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis / [Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., and others] // Agrology, 1(3), 2018. – Р.247-253 (Copernicus).

Патенти

1. Патент на корисну модель №94123 А-Модуль синергетичного очищення води AQUA-U-SYNERGY.163-A/ Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.10. 2014 р. – Публікація відомостей 27.10. 2014 р. - Бюл. №20 про видачу патенту / Винахідники: Курилюк О.М., Курилюк М.С., Филипчук В.Л. та ін. (всього 12 осіб).
2. Патент на корисну модель №95539 Синергетичний блок очищення води AQUATERRA-82 /Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.12.2014 р. – Публікація відомостей 25.12. 2014 р. - Бюл. №24 про видачу патенту/ Винахідники: Курилюк М.С., Филипчук В.Л., Коцар О.М., та ін. (всього 11 осіб).
3. Патент на корисну модель №96292 Водоочисна фіто-синергетична станція AIG-152 / Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.01.2015 р. – Публікація відомостей 26.01.2015 р. - Бюл. №2 про видачу патенту/Винахідники: Курилюк О.М., Курилюк М.С., Филипчук В.Л. та ін. (всього 12 осіб).
4. Патент на корисну модель № 104079 Гідроавтоматизований водоочисний фрактал-модуль Robot-Filter.6A/ Курилюк О.М., Курилюк М.С., Бондар О.І., Жила А.М., Курилюк А.М., Лико Д.В. та ін. (всього 15 осіб) // Власник патенту Курилюк М.С. - Заявл. 10.07.2015, заявка № u 2015 06839; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
5. Патент на корисну модель № 104080 Біоботанічний комплекс очищення води Aquabiosynergy-74/ Курилюк О.М., Курилюк М.С., Бондар О.І., Жила А.М., Курилюк А.М., Лико Д.В. та ін. (всього 16 осіб). // Власник патенту Курилюк М.С. - Заявл. 10.07.2015, заявка № u 2015 06840; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

Науково-популярні, консультаційні та дискусійні публікації з наукової або професійної тематики

1. Лико Д.В. Поширення Heracleum sosnowskyi Manden. На території Волинської височини / Лико Д.В., Гуцман М.В. // Рослини та урбанізація: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» ((Дніпропетровськ, 25-26 березня 2014р.). – Дніпропетровськ: ТОВТВГ «Куніца», 2014. – С. 108-110.
2. Лико Д.В. Регіональні особливості конструктивно-ландшафтознавчих досліджень Волинського Полісся / Лико Д.В., Мартинюк В.О. // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчук і 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера (24 - 27 вересня 2014р.). – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 154-157.
3. Лико Д. В. Екологічні проблеми нетрадиційних джерел енергії у Поліському регіоні. / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Портухай // 3-й Міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : Зб. матеріалів (Львів, 17-19 вересня 2014 року). – Львів, 2014. – С. 71.
4. Лико Д.В. Проблеми забезпечення високої якості екологічної освіти та мобільності випускників вищих навчальних закладів / Лико Д.В., Клименко М.О., Войтович О.П. // Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів: збірник матеріалів навчально-методичного семінару. - Херсон: Грінь Д.С., 2014.- С.133 – 139.
5. Лико Д.В. Радіоекологічний моніторинг молока на забруднених територіях сільських рад Рокитнівського району (Рівненська область) / Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І. // Радіоекологія-2015. Матеріали науково-практичної конференції, «Радіоекологічні і радіобіологічні аспекти наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ, 24–26 квітня 2015 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С. 28-30.
6. Пепко В.О. Стан популяції кабана дикого в умовах погіршення епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней в Рівненській області / Пепко В.О., Лико Д.В., Сачук Р.М., Жигалюк С.В. // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: Збірник наукових праць Другої Всеукр. Наук.-практ. конф. За міжнародною участю (Рівне, 21-23 жовтня 2015 р. / Рівненський державний гуманітарний університет; за ред. Проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 140-141.
7. Долженчук В.І. Гумусний стан грунтового покриву Рівненської області / Долженчук В.І., Крупко Г.Д., Лико Д.В. // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: Збірник наукових праць Другої Всеукр. Наук.-практ. конф. За міжнародною участю (Рівне, 21-23 жовтня 2015 р. / Рівненський державний гуманітарний університет; за ред. Проф. Д.В. Лико [та ін..]. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 62-63.
8. Лико Д.В. Аналіз внеску Рівненської області у змінювання клімату як екологічної загрози сталому розвитку /Лико Д.В., Портухай О.І., Безверха О.В. // 4-й міжнародний конгрес Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування (м. Львів 21-23 вересня 2016 р.) – Львів, - С. 222.
9. Біологічна активність дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся за різного антропогенного навантаження / Лико Д.В.,Лико С.М., Портухай О.І., Безверха О.В.// Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 року). – Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – С. 102-104.
10. Активність процесу деструкції клітковини різних типів ґрунтів Західного Полісся / [Лико Д. В., Безверха О. В., Портухай О. І., Шевчук М. Я.] // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29 – 30 листопада 2017 р., м. Харків, Україна. – С. 75-77.
11. Аналіз радіаційних ризиків на території Рівненської області / [Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В. Безверха] // «Радіоекологія-2017». Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Київ, 24-26 квітня 2017 року. — Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. - С. 151-155.
12. Лико Д. Екологічний стан регіону як складова сталого розвитку / Д. Лико, С. Лико, О.Портухай, І. Суходольська // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2018 (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів – Славське, Україна), - Львів, 2018. – С. 51 – 54.
13. Угруповання Зеленої книги України в Ківерцівському національному продному парку «Цуманська пуща» / [Лико Д.В., Штокало С.С., Глінська С.О., Розман М.В.] // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 198-200.
14. Природно-ресурсний потенціал регіону як основа екологічних індикаторів сталого розвитку [Д.В. Лико, Лико С.М., В.О. Мартинюк, О.І. Портухай, Якута О.О.]- // VinSvartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 77-79.
15. Стаціонарні еколого-ландшафтні дослідження озерно-басейнових систем українського / [Лико Д.В., Мартинюк В.О., Лико С.М., Андрійчук С.В., Зубкович І.В., Портухай О.І., Суходольська І.Л., Ковальчук Н.С.] // Полісся Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. Матеріалів Міжнар. Наук.-практ. конф. (10-12 жовт. 2019 р., Хмельницький) / за заг. Ред.. Г.А. Білецької. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 134-137.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top