Басараба Ілона Василівна

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
Звіт 1 семестр 1 року навчання 
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 семестр

Звіт 2 семестр 1 року навчання 
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму перший рік навчання

Звіт 1 семестр 2 року навчання 
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 семестр 2 року навчання


Авторські профілі

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=woxZyhMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6720-0419

Тренінг «Важливість експортного контролю та РХБЯ виклики» КНУ імені Тараса Шевченка (13-20 квітня 2021 року).

ІІ Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (Одеса, 5-6 липня 2021),45 год.

Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 16.02.2022 р., сертифікат, 60 год. (2 кредити ЄКТС).

Список наукових публікацій

Статті:

1. Суходольська І.Л., Басараба І.В. Основні джерела надходження сполук Нітрогену до водних екосистем.  Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Київ, 2022. №43. С.65–69. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.10.

Тези:

1. Суходольська І.Л., Басараба І.В., Батьковець Я.І. Роль вищої водної рослинності у формуванні екологічного стану гідроекосистем. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22–24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. Рівне: видавець О. Зень, 2020. С.160–163.

2. Басараба І.В., Суходольська І.Л. Вміст сполук Нітрогену у воді річки Хомора. Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний та національний виміри змін: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С. 61–62.

3. Басараба І.В. Вплив антропогенного навантаження на басейни малих річок України. Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua” (January 29-31, 2022). Kharkiv, Ukraine. 2022. С.126–131. Сертифікат. 

4. Басараба І.В., Суходольська І.Л. Сезонні зміни хімічного складу води річки Хомора. Проблеми  та  перспективи реалізації  та  впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3 червня,  2022 р. / Міжнародний центр  наукових  досліджень. Вінниця:  Європейська  наукова платформа, 2022. С.159–162. Сертифікат. 

5. Суходольська І.Л., Мазур А.І., Басараба І.В. Використання фітопланктону та вищих водних рослин при оцінюванні стану водних екосистем. The ХХII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», June 07 – 10, 2022, Prague, Czech Republic. Р. 83–85.

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top