Лажнік Володимир Йосипович

Зміст

Освіта:

  • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (1971);

        Кваліфікація: 103 картографія, географ-картограф;

  • Кандидат географічних наук за спеціальністю 00.02 – економічна і соціальна географія (1995). Тема дисертації: «Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об’єктів на мікрорівні».

    Підвищення кваліфікації (стажування):

    • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Мовний центр «Світ», курси польської мови на здобуття сертифікату за рівнем В2. 01.11.2017-31.01.2019 р., сертифікат № 512;
    • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин 25.03–20.11.2018 р., семінар «Дистанційне навчання засобами Microsoft Office 365», (заг. обсяг 108 год.). Сертифікат від 20.12.2018 р.
Посади

19851995 рр. – молодший і старший науковий співробітник науково-дослідного сектору, асистент й старший викладач кафедри економічної і соціальної географії Волинського державного університету імені Лесі Українки;

1996–1998 рр. – доцент кафедри економічної і соціальної географії Волинського державного університету імені Лесі Українки;

19982001 рр. – доцент кафедри країнознавства, економічної і соціальної географії Волинського державного університету імені Лесі Українки;

20012002 рр. – доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки;

20022004 рр. – докторант Волинського державного університету імені Лесі Українки;

20042007 рр. – завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки;

2007–2014 рр. – доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

З листопада 2014 р. професор кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

2020 р. – професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
Наукові інтереси

Кількісна оцінка економіко-географічного й прикордонного положення географічних об’єктів, теоретико-методологічні й методичні аспекти дослідження прикордонних територій і процесів транскордонного співробітництва, політико-географічні аспекти вивчення адміністративно-територіального поділу, державних кордонів, електоральних процесів і морфологічних особливостей територій країн світу, геодемографічні й етнополітичні процеси в країнах світу, зовнішньоекономічні зв’язки країн світу, особливості господарського освоєння й розвитку території Західно-Поліського регіону.
Реалізовані проекти

Член Українського географічного товариства (УГТ). З 2004 р. – голова Ревізійної комісії УГТ.

Член журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базового навчального предмету «Географія» (2005–2007 рр.).
Член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базового навчального предмету «Географія», (із 2002 р. до сьогодні).
Підготовка наукових кадрів

Науковий керівник аспіранта: Майстер А.А., тема канд. дисертації «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області» (спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія), 2016 р.
Науковий керівник чотирьох захищених аспірантів: 3 – канд. географ. н., 1 – канд. екон. н.
Інформація про авторські профілі:

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XIvLjOEAAAAJ

 Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Lazhnik V., Puhach S., Maister A. Regional differentiation of commodity trade of Ukraine with Poland // Geographia Polonica. - 2020. - Vol. 93, iss. 3. - P. 421-442. doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0181(SCOPUS).

2. Lazhnik V., Maister A., Puhach S. Spatial differentiations of trade links between Ukraine and Czechia // Acta Universitatis Carolinae Geographica (AUC Geographica). – 2019. – № 54 (1). – S. 37–47. (SCOPUS) https://doi.org/10.14712/23361980.2019.4
3. Лажнік В. Й. Геодемографічні й етнополітичні процеси в країнах регіону (Центрально-Східна Європа) : навч. посібник. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 416 с. (навчальний посібник).
4. Лажнік В. Політико-географічний аналіз просторових і кількісних особливостей сучасного адміністративно-територіального поділу країн Африки // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2016. – № 14. – С. 54–64.
5. Лажник В. И., Майстер А. А. Геопространственные особенности лесохозяйственной освоенности территории Волынской области Украины // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геология. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 51‒56.
6. Лажнік В. Політико-географічний аналіз сучасної системи державних кордонів на Африканському континенті // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2016. – №15. – С. 45–52.
7. Лажнік В., Майстер А. Водогосподарська освоєність території Волинської області // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2016. – №15. – С. 64–71.
8. Лажнік В., Пугач С. Просторовий аналіз особливостей розселення населення Волинської області з використанням центрографічного методу // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. збірник наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – Вип. 22. – С. 112–118.
9. Лажнік В., Пугач С. Просторовий аналіз структури центральних місць адміністративних районів Волинської області з використанням центрографічного методу // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2017. – № 9. – С. 39–46.
10. Лажнік В. Сучасна демографічна ситуація в Польщі // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2018. – № 10 (383). – С. 68–75.
11. Лажнік В. Політико-географічний аналіз системи сучасних державних кордонів країн Північної та Південної Америки // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2019. – № 1 (385). – С. 67–77.
12. Лажник В. И. Геопространственная дифференциация товарной торговли Украины с Республикой Казахстан // Вопросы географии и геоэкологии. Issues of Geography and Geoecology (журнал Института географии Республики Казахстан). – 2019. – № 2. – С. 54–66.
13. Лажнік В. Наукові здобутки кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 1998–2018 рр. // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2019. – № 1 (385). – С. 9–16.
14. Лажнік В., Пугач С. Транспортна мережа Старовижівського району Волинської області // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2019. – № 9 (393). – С. 53–61.
15. Лажнік В., Маковецька Л., Пугач С. Особливості компонентної й територіальної структури транспортної системи Волинської області // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2020. – № 1 (405). – С. 66–78.
16. Лажнік В. Політико-географічний аналіз особливостей сучасного адміністративно-територіального поділу країн Азії // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2020. – № 5 (409). – С. 49–60.E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top