Степанюк Ярослав Вікторович

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
Звіт 1 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 рік навчання
Звіт 2 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 2 рік навчання
Звіт 1 семестр 3 року навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 семестр 3 року навчання

Авторські профілі

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=gZMbCkgAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2398-1246

Список наукових публікацій

1. Glinska, S.O., Shtokalo, S.S., Lyko, D.V., Stepaniuk, Ya.V., Savchuk, L.K. (2020). Ecological-coenotic features of rare flora species of pine-oak stands of Volyn Polissya. Under urban ecosystem. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 55-61. (Web of Sciense) https://www.ujecology.com/articles/ecologicalcoenotic-features-of-rare-flora-species-of-pineoak-stands-of-volyn-polissya.pdf

2. Глінська С.О. Поширення ендемічних видів флори у Кременецьких горах Тернопільської області / С.О. Глінська Я.В. Степанюк, А.М. Гура // Наука. Молодь. Екологія: матеріали міжн. наук. – практ. конф. в рамках І Всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 37 – 41.
3. Мельник В.І. Рідкісні та зникаючі види флори на горі Маслятин Кременецьких гір / В.І .Мельник, С.О. Глінська, Я.В. Степанюк, А.М. Гура // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3 – 4. – Київ : Фітон, 2014. – С. 116 – 120.

E-mail

Back to top