Штокало Степан Степанович

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
Звіт 1 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 рік навчання
Звіт 2 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 2 рік навчання
Звіт 3 рік навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 3 рік навчання
Звіт 1 семестр 4 року навчання
Витяг з протоколу засідання кафедри екології, географії та туризму 1 семестр 4 року навчання

Авторські профілі

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=-lwQSIAAAAJ&hl=uk

ORCID: orcid.org/0000-0002-6821-7711

Список наукових публікацій

1. Glinska, S.O., Shtokalo, S.S., Lyko, D.V., Stepaniuk, Ya.V., Savchuk, L.K. (2020). Ecological-coenotic features of rare flora species of pine-oak stands of Volyn Polissya. Under urban ecosystem. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 55-61. (Web of Sciense) https://www.ujecology.com/articles/ecologicalcoenotic-features-of-rare-flora-species-of-pineoak-stands-of-volyn-polissya.pdf

2. Штокало С. С. Флористичний склад місцезростань Allium ursinum L. у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С. С. Штокало, С. О. Глінська, А. А. Глюза, А. Л. Кисіль // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25–26 травня 2017 року). – Біла Церква, 2017. – С. 169 – 171.
3. Глінська С. О. Видовий склад синузії ефемероїдів Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. О. Глінська, Г. І. Швець, М.В. Розман, С. С. Штокало // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25–26 травня2017 року). – Біла Церква, 2017. – С. 171 – 173.
4. Глінська С. О. Віковий спектр популяції Allium ursinum L. в межах Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. О. Глінська, С. В. Омельчук, О. В. Огородник, А. І. Мазур, С. С. Штокало / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (25 – 26 травня2017 року). – Біла Церква, 2017. С. 173 – 175.
5. Штокало С. С. Рідкісні та зникаючі види природної флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. С. Штокало, В. М. Рало, С. О. Глінська / "Вода: проблеми та шляхи вирішення". Збірник статей науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Рівне, 5-8 липня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. С. 294 – 296.
6. Штокало С.С. Поширення Epipactis helleborine (L.) Crantz у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / Штокало С.С., Никитюк Т.В., Стеренчук В.М., Глінська С.О. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали Міжнар. конф. молодих учених (м. Луцьк, 5-10 верес. 2017р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 39.
7. Глінська С.О. Рослинні угруповання базальтових кар’єрів Рівненської області / Глінська С.О., Савчук Л.К., Штокало С.С. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали Міжнар. конф. молодих учених (м. Луцьк, 5-10 верес. 2017р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 61.
8. Глінська С. О. Рослинність базальтових кар’єрів Рівненської області / С. О. Глінська, Л. К. Савчук, С. С. Штокало // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я : матеріали Другої міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 170-й річн. публ. праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтол. досл. Дністр. каньйону (14– 15 вер. 2017 р., м. Заліщики) – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 73 – 74.
9. Глінська С. О. Поширення видів рослин з Червоної книги України в Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С. О. Глінська, С. С. Штокало, Т. В. Никитюк, В. М. Стеренчук // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я : матеріали Другої міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 170-й річн. публ. праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтол. досл. Дністр. каньйону (14– 15 вер. 2017 р., м. Заліщики) – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 84 – 86.
10. Глінська С., Поширення Galanthus nivalis L. у Kіверцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С. Глінська, А. Кисіль, С. Штокало, В. Стеренчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 433 – 436.
11. Савчук Л. Поширення Dentaria bulbifera L. у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / Л. Савчук, С. Глінська, А. Мазур, С. Штокало // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 436 – 439.
12. Глінська С. Раритетні види флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. Глінська, Г. Швець, С. Штокало, Т. Никитюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 439 – 443.
13. Доридор Ф. Об’єкти природно-заповідного фонду Ківерцівського району волинської області у складі Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / Ф. Доридор, С. Штокало, С. Глінська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 451 – 454.
14. Зузук Ф. Особливості природи Ківерцівського району Волинської області / Ф. Зузук, К. Сухомлін, І. Залеський, С. Глінська, С. Штокало // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 454 – 558.
15. Савчук Р. Стан дубових вікових лісів Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / Р. Савчук, С. Глінська, С. Омельчук, С. Штокало // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 480 – 484.
16. Штокало С. Рідкісні та зникаючі види флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. Штокало, С. Глінська, В. Рало // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 506 – 509.
17. Штокало С. Моніторинг поширення раритетних видів флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. Штокало, С. Глінська, М. Розман, О. Огородник // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 62. Матеріали краєзнавчих читань, 22 вересня 2017 року, м. Ківерці – смт. Олика. – Луцьк, 2017. – С. 509 – 512.
18. Глінська С. О. Флористичний склад місцезростань Isopyrum thalictroides L. у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С. О. Глінська, А. А. Глюза, С. С. Штокало // Біотехнологія: звершення та надії: збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої до 120-річчя НУБіП України (14-16 листопада 2017 року, м. Київ). – КОМПРИНТ – С. 176 – 178.
19. Глінська С. О. Види Червоної книги України в Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С. О. Глінська, С. С. Штокало, А. А. Глюза, А. Л. Кисіль // «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя»: збірник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (4 липня 2018 року, смт. Івано-Франкове). – Івано-Франкове, 2018. – С. 176 – 178.
20. Глінська С. О. / Поширення Сentaurea stricta Waldst. еt Кit. у Кременецьких горах Глінська С. О., Омельчук С.В., Штокало С. С. // Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2018. – С. 227 – 230.
21. Штокало С.С. Малопоширені види флори в межах Ківерцівського національного природного парку “Цуманська пуща” / Штокало С. С., Глінська С. О., Іщук Я. М., Мазур А. І., Б. Ю. Васюхник // «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя»: збірник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (4 липня 2018 року, смт. Івано-Франкове). – Івано-Франкове, 2018. – С. 212 – 215.
22. Штокало С. С. Моніторинг раритетних видів флори Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / С. С. Штокало, С. О. Глінська, М. В. Розман, О. В. Огородник, Г. І. Швець // «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти стаолого розвитку Розточчя»: збірник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (4 липня 2018 року, смт. Івано-Франкове). – Івано-Франкове, 2018. – С. 209 – 212.
23. Глінська С.О. "Рослинність заповідного лісового урочища Папики Волинської області." / Глінська С.О., Штокало С.С., Глюза А.А. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України", присвяченій 5-річчю заснування Хорольського ботанічного саду (4 жовтня 2018, м. Полтава). – Полтава, 2018. – С. 53-56.
24. Глінська С.О. «Поширення регіонально-рідкісних видів у Волинській області» / Глінська С.О., Штокало С.С., Швець Г.І. // Матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» (11-12 жовтня 2018 року, м. Чернігів). Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – С. 185 – 188.
25. Глінська С.О. Поширення Heracleum sosnowskyi Manden в Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С.О. Глінська, С.С. Штокало, Т.В. Никитюк, В.М. Стеренчук, Г.В. Герасимчук // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку: Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 року). – Рівне, 2018. – С. 128 – 130.
26. Мельник В.І. Поширення Dactylohiza majalis на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща / В.І. Мельник, О.Р. Баранський, Г.А. Чорна, С.О. Глінська, С.С. Штокало // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку: Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 року). – Рівне, 2018. – С. 286 – 289.
27. Глінська С.О. Сучасний стан популяції Staphylea pinnata L. у Кременецьких горах / Глінська С.О., Штокало С.С., Іщук Я.М. // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 64-66.
28. Глінська С.О. Поширення Astrantia Major L. у Ківерцівському національному продному парку «Цуманська пуща» / Глінська С.О., Штокало С.С., Кисіль А.Л. // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 62-64.
29. Штокало С.С. Екологічна мережа Ківерцівського району Волинської області / Штокало С.С., Глінська С.О., Мазур А.І. // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 368-370
30. Штокало С.С. Поширення Neottia nidus-avis (L.) Rich у Ківерцівському національному продному парку «Цуманська пуща» / Штокало С.С., Глінська С.О., Огородник О.В. // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 371.
31. Глінська С.О. Календар природи Ківерцівського району Волинської області / Глінська С.О., Штокало С.С., Омельчук С.В. // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 66-68.
32. Лико Д.В. / Угруповання Зеленої книги України в Ківерцівському національному продному парку «Цуманська пуща» Лико Д.В., Штокало С.С., Глінська С.О., Розман М.В. // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіотон», 2018. – С. 198-200.
33. Глінська С.О. Поширення Hottonia palustris L. в Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» / С. Глінська, С. Штокало, А. Кисіль // XV міжнародна наукова конференція «Молодь і поступи біології» (9-11 квітня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С 37-39.
34. Штокало С.С. Рекреаційно-туристичний потенціал Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» / Штокало С. С., Глінська С.О. //Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін” (06-07 червня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019.

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Back to top