Логвиненко Ірина Павлівна

Зміст

Біографія

   Логвиненко Ірина Павлівна народилася 24.06.1983 року в с. Копитків Здолбунівського р-ну Рівненської обл. У 2000р. закінчила Здолбунівську ЗОШ І-ІІІ ст. №1. У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет з відзнакою. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога-радіобіолога, викладача. У 2007 році закінчила навчання у магістратурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології.

   На протязі 2010-2014 років навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 03.00.16. «Екологія». У 2014 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидати біологічних наук: «Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини». Науковий керівник – Мельник В.І, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу природної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.

 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT INNOWACJI NAUKA-EDUKACJA-ROZWOJ W WARSZAWIE : «CERTIFICATE OF TRANING №144» for excellent execution of training course "Ecology and Nature Environment Protection" in the International «Science – Education – Development» (Warsaw, Poland) 2016.
Посади

2006-2007 рр. – лаборант психолого-природничого факультету РДГУ;

2007-2014 рр. – викладач кафедри біології і прикладної екології РДГУ;

2015-2017 рр. – старший викладач кафедри екології, географії та туризму РДГУ;

з 2017 р. – доцент кафедри екології, географії та туризму РДГУ.

 
Наукові інтереси

Охорона біорізноманіття, моніторинг за станом популяцій рідкісних та зникаючих видів природної флори. Створення об’єктів ПЗФ.
Реалізовані проекти

 Створений ботанічний заказник місцевого значення "Колобанки", площею 50 га (с. Копитків Здолбунівського р-ну Рівненської обл.). Рішення Рівненської обласної ради № 787, від 16 листопада 2012 року.

Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.202р.). Підготовка наукових кадрів

 керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=e9pomUcAAAAJ&hl=uk&authuser=1

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0950-2934

Scopus : https://www.elsevier.com/

Web of Science (WoS) : http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=F4BRznXJPlthmRLKkjN&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

Список основних наукових та навчально-методичних праць

 1. Логвиненко І.П. Раритетний фітоценофонд пропонованого ботанічного заказника місцевого значення «Колобанки» (Рівненська обл., Україна) / Флорологія та фітосозологія. – Т.2. – Київ: Фітон, 2011. – С. 168–171.
 2. Логвиненко І.П. Cladium mariscus на території Волинської височини / І.П. Логвиненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2009. – №4 (41). – С. 59–63.
 3. Логвиненко І.П. Сучасний стан популяцій рідкісних степових угрупувань Волинської височини / І.П. Логвиненко // Інтродукція рослин. – 2012. – № 3. – С. 9–14.
 4. Дацюк В.В. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини / В.В. Дацюк, І.П. Логвиненко // Чорноморський ботан. журн. – 2013. - № 9 (3). – С.448–455.
 5. Мельник В.І. Поширення та сучасний стан популяцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) на Волинській височині / В.І. Мельник, І.П. Логвиненко // Укр. бот. журн. – 2013. – т. 70, № 6 – С. 788–792.
 6. Logvynenko I.P. Analysis of rarity fraction flora of Volyn Upland (Ukraine) / I.P. Logvynenko // European science review/ - Vienna, 2014. – № 3, May-Jun. – 3–6.
 7. Логвиненко І.П. Онтогенетична структура популяцій рідкісних видів рослин на території Волинської височини / І.П. Логвиненко // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3-4. – Київ: Фітон, 2014. – С. 162–165.
 8. Мельник В.І. Saxifraga granulata (Saxifragaceae) в Україні/В.І. Мельник, О.Р. Баранський, В.О. Володимирець, І.П. Логвиненко, С.В. Гуцман// Український ботанічний журнал. – 2014. – т. 73, № 4. – С. 517–522.
 9. Мельник В.И. Современное состояние популяций Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz & Pawl. в Украине / В.И. Мельник, И.А. Скоропляс, И.П. Логвиненко, В.Н. Баточенко// Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаунага уныверсытэта імя А.С. Пушкіна. – 2014. – Вып.10, ч.2. Прыродазнаучыя навукі. – С. 80–91.
 10. Логвиненко І.П. Степова рослинність на території Волинської височини та проблеми її охорони / І.П. Логвиненко// Науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту ім. Л.Українки. Серія: Біологічні науки. – 2018, 4(377). – С. 37–43. doi: 10.29038/2617-4723-2018-377-37-43
 11. Суходольська І.Л. Екологічна оцінка стану гідроекосистеми за видовим багатством фітопланктону/ І.Л. Суходольська, С.О. Глінська, І.П. Логвиненко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сільськогосподарські науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2(82). – С.48–57. doi.org/10.31713/vs 220184
 12. Lohvynenko I.P. Structure of some rare flora species populations in conditions of Volhynian Upland/ I.P. Lohvynenko, S.M. Lyko, I.M. Trochymchuk, O.I. Portukhay // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (1), 102-114 p. (Web of Science)
 13. Біотехнологія з основами екології: навчальний посібник / Трохимчук І.М., Плюта Н.В., Логвиненко І.П., Сачук Р.М. - К.: Видавничий дім "Кондор", 2019. - 304 с.
 14. Portukhay О. Agroecological Bases of Sustainable Development Strategy for the Rural United Territorial Communities of the Western Polissya Region / О. Portukhay, S. Lyko, O.Mudrak, H. Mudrak, I. Lohvynenko // Scientific Horizons, 24(6), 50-61. doi.org/ 10.48077/scihor.24 (6).2021.50-61 (Scopus)
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.