Лико Сергій Михайлович

Зміст

Біографія

Лико Сергій Михайлович народився 22.07.1975 року в м. Рівне. У 1992 р. закінчив ЗОШ №15 м. Рівне. Вищу освіту здобував у Українській державній академії водного господарства за спеціальністю інженер-механік. Навчався в аспірантурі за спеціальністю екологія (1997-2000 р.).

З 2001 р. працює в РДГУ.

У 2009 р. захистив дисертацію і отримав ступінь кандидата сільськогосподарських наук (сільськогосподарські меліорації).

Підвищення кваліфікації (стажування):

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT INNOWACJI NAUKA-EDUKACJA-ROZWOJ W WARSZAWIE : «CERTIFICATE OF TRANING №143» for excellent execution of training course "Ecology and Nature Environment Protection" in the International «Science – Education – Development» (Warsaw, Poland) 2016.

ІІ Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (5-6 липня 2021) /45 год./

Посади

Станом на 2019 р. - професор кафедри екології, географії та туризму РДГУ
Наукові інтереси

проблеми забруднення території радіонуклідами; охорона та використання водних ресурсів; сталий розвиток

Реалізовані проекти

«Стратегія соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади» та «План соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2022 роки (член робочої групи).
Працює над розділами «Розробка стратегії сталого розвитку території» і «Відтворення родючості ґрунтів на забруднених радіонуклідами територіях» бюджетної наукової теми «Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України». (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01.2016-12.2020р.).

Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.202р.). 

Член Українського географічного товариства (протокол зборів Рівненського відділу УГТ №2 від 07.06. 2014 р. Довідка №12 від 11.09.2018 р.).
Підготовка наукових кадрів

Під керівництвом Лико С.М. захищено 2 кандидатські дисертації (доц. Портухай О.І., 2014 р., ст. в. Стасюк М.В., 2016 р.)
Авторські профілі

Google Scholar 

ORCID : https://orcid.org/0000-0003-3792-1674

Scopus : 

Web of Science (WoS) : 

Publons : 

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Lyko D. V. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).

2. Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., Savchuk R. I., & Krupko H. D. (2018). The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis. Agrology, 1(3), 247‒253 (Copernicus).

3. Лико Д.В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ) / [Лико Д.В., Мартинюк В.О., Лико С.М. та ін.] // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – Харків, 2015. – Вип. 13. – С. 26–38.

4. Математичне моделювання та прогнозування обсягів накопичення твердих комунальних відходів міста / [Подчашинський Ю.О., Коцюба І.Г., Лико С.М. та ін.] // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. - Випуск 3(39). - Київ, 2017. – С. 109 – 116.

5. Коцюба І.Г. Екологічна логістика накопичення твердих побутових відходів міста Житомира / Коцюба І.Г., Лико С.М., В.В. Лук’янова // Науково-технічний збірник “Вісник Національного транспортного університету”. – Київ, 2017 року. – Вип. №1 (37)/2017 – С. 176-182.

6. Коцюба І.Г. Річні та сезонні зміни морфологічного складу твердих побутових відходів міста Житомира / Коцюба І.Г., Лико С.М. // Науково-практичний журнал «Екологічні науки». – Київ, 2017. – Вип. №2. – С. 48-54.

7. Лико Д.В. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).

8. Лико С.М. Вплив агрофізичного стану гідроморфних ґрунтів Полісся на міграцію радіонуклідів: Монографія / С.М. Лико, О.І. Портухай - Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 220с. 

9. Екологія: навчальний посібник (2-ге видання) / [Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І. та ін.]. - Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2015. – 304с. 

10. Прищепа А.М. Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник / Прищепа А.М., Лико С.М., Портухай О.І. - Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 496 с. 

11. Лико С.М. Гідроекологія: навчальний посібник / Лико С.М., Суходольська І.Л. - Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 276с. 

12. Войтович О.П. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Практикум / Войтович О.П., Лико С.М. - Рівне: РВВ РДГУ, 2017. – 178 с.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.