Якута Ольга Олексіївна

Зміст

Біографія

Народилася 28 вересня 1986 року. У 2004 році закінчила Пісківську ЗОШ Костопільського району Рівненської області. У тому ж році вступила до РДГУ здобувати спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», і у 2009 році успішно закінчила магістратуру. Після закінчення навчання залишилась працювати на випусковій кафедрі.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Тренінг «Важливість експортного контролю та РХБЯ виклики» КНУ імені Тараса Шевченка (13-20 квітня 2021 року).
Посади

Працювала на посаді викладача, зараз на посаді старшого викладача кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

Екологічний підхід до вивчення навколишнього середовища.
Методика туристично-рекреаційних досліджень.
Реалізовані проекти

Брала активну участь у розробці Стратегії сталого розвитку Козинської ОТГ.
Підготовка наукових кадрів

Керівництво дипломними роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UtmvmycAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2706-5376

 

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Якута О.А. Оценка социо-экономико-экологического развития селитебной территории г. Ровно по показателям устойчивого развития // Актуальные научно-технические проблемы сохранения среды обитания: научные статьи Междунар. науч.-практ. конф., Брест 23-25 апреля 2014 г. В 4ч. / УО «Брестс. гос. техн. ун-т»; под ред. А.А.Волчека [и др.]. – Брест, 2014. – Ч 1. – С. 240-247).
2. Шостак І. В. Оцінювання забруднення довкілля як загрози екологічного характеру пріоритетам сталого розвитку Рівненської області / Шостак І. В., Портухай О.І., Якута О.О. // Екологія людини. Зб. матеріалів VІІІ-ої наук.-теор. конф., м. Житомир, 3 грудня 2014 року. Том 1. – Житомир: Видавництво Експертний центр Укрекобіокон – С. 101-103.
3. «Геоэкологическая оценка состояния почв локальной территории для целей ведения органического земледелия» (Якута О.А. Геоэкологическая оценка состояния почв локальной территории для целей ведения органического земледелия // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение природной среды: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки в Респ. Беларусь, Брест, 25-27 сент. 2017 г.: в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т; редкол.: А.К. Карабанов [и др.]; науч. ред. А.К. Карабанов, М.А. Карабанов, М.А. Богдасаров. – Брест: БрГУ, 2017. – Ч.2. – С. 27-31.
4. Особливості соціально-економічних загроз розвитку локальних територій / [Д.В. Лико та ін.] // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку: Збірник наук. праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 року). – Рівне, 2018. – С. 253-256.
5. Якута О.О. Підходи до розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій [Д.В. Лико та ін.] // Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник тез доповідей (25-26 жовтня 2018 року м. Херсон). – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С. 157-160.
6. Якута О.О. Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області / Лико Д.В. та ін. // Вісник НУВГП, випуск 2 (82).– Рівне, 2018. – С. 31-45.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.