Глінська Світлана Олегівна

Зміст

Біографія

 

Глінська Світлана Олегівна народилася у місті Кременець Тернопільської області.

Освіта:

- Кременецька ЗОШ  - 1986-1993 рік.

- Кременецьке медичне училище – 1993-1996 рік за спеціальністю «медична сестра».

- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  - 1997-2002 рік за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія", отримала кваліфікацію – «Вчитель біології, валеології та основ екології».

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук з 17 травня 2012 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 26.215.01 Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України  зі спеціальності 03.00.05 – Ботаніка. Тема кандидатської дисертації «Рідкісні та зникаючі види флори Кременецьких гір».

Підвищення кваліфікації (стажування):

  • Міжнародний інститут інновацій «Наука-Освіта-Розвиток» (Варшава, Польща) – 2016 рік.
  • Національний університет водного господарства та природокористування – 2019 рік. Посади

- з 02.09.2003 р. – 31.08.2008 р. –  асистент кафедри біології та  методик викладання Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Шевченка;

- з 01.09.2009 р. –  01.02.13 р. – викладач кафедри   екології та збалансованого природокористування РДГУ;

- з  01.02.2013 р. –  20.10. 2014 р. –  старший викладач кафедри екології та збалансованого природокористування РДГУ;

- з  20.10.2014 р. - по теперішній час – доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
Наукові інтереси

Рідкісні та зникаючі види флори Волино-Поділля, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.
Реалізовані проекти

Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.2023 р.). 

Член науково-технічної ради Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».

Бере участь у роботі Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.
Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів:

Є науковим керівником дисертаційних досліджень аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія:

Савчук Л.В. «Формування рослинного покриву в Базальтових кар’єрах Волинського Полісся».

Штокало С.С. «Диференціація рослинного покриву дубово-соснових деревостанів Волинського Полісся».

Степанюк Я. В. «Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в Україні: поширення, лісівничо-таксаційна характеристика та перспективи культивування».
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=-Ntb14gAAAAJ&hl=uk

ORCID : https://orcid.org/0000-0001-8174-0112

Scopus : https://www.scopus.com/dashboard.uri

Web of Science (WoS) : https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F4IQETSgOjYNLRG82d6&preferencesSaved=

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Має 72 публікації, з них 65 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 7 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

 

  1. Lohvynenko I.P., Lyko S.M., Trochymchuk I.M., Portukhay O.I., Glinska S.O. Structure of some rare flora species populatoins in conditions of Volhynian Upland // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(1), 102-114 р. (Web of Science).
  2. Глінська С.О. Біологічне забруднення флори Волинської височини видами адвентивних рослин / С.О. Глінська, М.В. Стасюк // Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». − Київ. – 2016. − № 3 (71) – С. 96-101. (Фахове видання).
  3. Суходольська І.Л. Екологічна оцінка стану гідроекосистеми за видовим багатством фітопланктону / Суходольська І.Л., Логвиненко І.П., Глінська С.О. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сільськогосподарські науки: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2018. – Вип. 2(82). – С.46–55. (Фахове видання).
  4. Глінська С.О. Географічне поширення ендемічних видів флори Кременецьких гір / С.О. Глінська // Науковий журнал Біологія та екологія. Полтава –  2019. Том 5, №1. – С. 12- 19. (Фахове видання).
  5. Рідкісні та зникаючі види флори Кременецьких гір Монографія.-Киїів: Фітосоціоцентр, 2019.- 180 с. (у співавторстві).
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.